Αν το υλικό που ζητάτε είναι ήδη δανεισμένο σε άλλο χρήστη, μπορείτε να κάνετε κράτηση, αφού βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν άλλα αντίτυπα που να είναι διαθέσιμα.

Η κράτηση γίνεται από τον προσωπικό σας λογαριασμό μέσα από τον Κατάλογο της Βιβλιοθήκης. Για να συνδεθείτε με τον προσωπικό σας λογαριασμό επιλέγετε UCY Login, και στη συνέχεια εισάγετε το όνομα χρήστη (username) και το συνθηματικό σας (password), τα οποία χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κύπρου (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κτλ.).

Ενώ βρίσκεστε στον προσωπικό σας λογαριασμό και το υλικό που έχετε αναζητήσει είναι δανεισμένο μπορείτε κάνετε κράτηση, επιλέγοντας “Αίτημα Κράτησης” μέσα από την οθόνη εμφάνισης της βιβλιογραφικής εγγραφής που σας ενδιαφέρει.

Όταν επιστραφεί στη Βιβλιοθήκη το βιβλίο/άλλο υλικό, που έχετε κρατήσει και είστε η/ο επόμενη/ος στη σειρά προτεραιότητας, εμφανίζεται σε κατάσταση αναμονής στις κρατήσεις σας (Ο Λογαριασμός μου στη Βιβλιοθήκη) και μπορείτε να το δανειστείτε από το Γραφείο Δανεισμού και Εξυπηρέτησης. Οι χρήστες που αιτούνται κράτηση βιβλίου/άλλο υλικό, προτρέπονται να ελέγχουν σε τακτά διαστήματα το λογαριασμό τους σχετικά με την παραλαβή της κράτησης/σεων.  Αν δεν το ζητήσετε εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την επιστροφή του, τότε το βιβλίο/άλλο υλικό δανείζεται στον επόμενη χρήστη ή επιστρέφει στο ράφι και χάνετε τη σειρά προτεραιότητας.

Για υλικό που έχει κρατηθεί από περισσότερους από δύο χρήστες η περίοδος δανεισμού περιορίζεται σε 7 μέρες για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των χρηστών της Βιβλιοθήκης

Για υλικό που βρίσκεται στη Συλλογή Περιορισμένου Δανεισμού (ένδειξη “Συλλογή Περιορισμένου Δανεισμού, Ισόγειο” στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης) δεν μπορεί να γίνει κράτηση.

Για υλικό που έχει κρατηθεί από περισσότερους από δύο χρήστες τηρείται σειρά προτεραιότητας και η περίοδος δανεισμού περιορίζεται σε 7 μέρες για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των χρηστών της Βιβλιοθήκης.