Η Συλλογή Περιορισμένου Δανεισμού βρίσκεται στην είσοδο της Βιβλιοθήκης, δίπλα στο Γραφείο Δανεισμού και Εξυπηρέτησης.

Στη Συλλογή συγκεντρώνεται υλικό υψηλής ζήτησης, το οποίο μεταφέρεται προσωρινά από την Κύρια Συλλογή.  Σκοπός της Συλλογής είναι η εύκολη πρόσβαση σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο αριθμό φοιτητών σε υλικό που η χρήση του είναι σημαντική για τις ανάγκες των μαθημάτων του τρέχοντος ακαδημαϊκού εξαμήνου.

Περιέχει μονογραφίες, ανάτυπα, σημειώσεις καθηγητών κ.ά. που οι διδάσκοντες έχουν ορίσει για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του τρέχοντος εξαμήνου.

Τα βιβλία της Συλλογής φέρουν στη ράχη τους κίτρινο αυτοκόλλητο και στον ηλεκτρονικό κατάλογο στο πεδίο “Αντίτυπα / Τοποθεσία”, την ένδειξη “Συλλογή Περιορισμένου Δανεισμού, Ισόγειο”.

Τα βιβλία της Συλλογής δανείζονται για:

  • Τέσσερις ώρες για χρήση εντός της Βιβλιοθήκης. Ο δανεισμός μπορεί να γίνει καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας που η Βιβλιοθήκη είναι ανοικτή.
  • Ένα βράδυ εκτός Βιβλιοθήκης. Ο δανεισμός μπορεί να γίνει Δευτέρα-Κυριακή μετά τις 16:00. Τα βιβλία πρέπει να επιστραφούν μέχρι τις 11:00 την επόμενη εργάσιμη μέρα. Οι επιστροφές γίνονται μέσω του Συστήματος Αυτόματης Επιστροφής από τον χρήστη, ο οποίος λαμβάνει απόδειξη επιστροφής που εκδίδεται από το Σύστημα.
  • Οι σημειώσεις καθηγητών δεν δανείζονται, ενώ για τα βιβλία / άλλο υλικό δεν μπορεί να γίνει ανανέωση, κράτηση ή ανάκληση.

Ληξιπρόθεσμη επιστροφή δανεισμένου υλικού συνεπάγεται επιβολή προστίμου €0,40 ανά ώρα και στέρηση του δικαιώματος δανεισμού μέχρι την εξόφλησή του.