Η ανανέωση της  περιόδου δανεισμού για το υλικό που έχετε δανειστεί γίνεται από τον προσωπικό σας λογαριασμό μέσω του Καταλόγου της Βιβλιοθήκης, επιλέγοντας «Σύνδεση ΠΚ» / «UCY Login». Στη συνέχεια μέσα από τη σελίδα πιστοποίηση ταυτότητας του ΠΚ πληκτρολογείτε το όνομα χρήστη (username) και το συνθηματικό  (password), τα οποία χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κύπρου (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κτλ.).

Μπορείτε να κάνετε ανανέωση έως και δύο φορές, εφόσον το υλικό δεν έχει κρατηθεί από άλλο μέλος.

Επίσης δεν μπορείτε να κάνετε ανανέωση από τον προσωπικό σας λογαριασμό όταν το οφειλόμενο πρόστιμο στο λογαριασμό σας, υπερβεί το ποσό των €100,00. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να αποταθείτε στο Γραφείο Δανεισμού και Εξυπηρέτησης για ανανέωση του δανεισμένου υλικού, παρουσιάζοντας την πανεπιστημιακή κάρτα/κάρτα Βιβλιοθήκης και τακτοποιώντας τις οφειλές σας προς τη Βιβλιοθήκη.

Για βιβλία της Συλλογής Περιορισμένου Δανεισμού δεν γίνεται ανανέωση.