Μάτσα Άντζη
Ανώτερη Βοηθός Βιβλιοθήκης
Γραφείο Δανεισμού και Εξυπηρέτησης - Υπεύθυνη
Αρ. Γραφείου: 021Β
Τηλέφωνο: 2289 2038