Πανελλήνιο Συνέδριο Τυφλών

28 και 29 Σεπτεμβρίου, 2006
στους χώρους της Σχολής Τυφλών στη Λευκωσία

ΘΕΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ : Ψηφιακά ομιλούντα βιβλία σε μορφή DAISY : παραγωγή, αξιοποίηση και προοπτικές

Συνδιοργανωτές :

Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών (ΠΟΤ)

Σχολή Τυφλών “Άγιος Βαρνάβας”

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Έντιμου Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού
κ. Πεύκιου Γεωργιάδη


 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πρώτη Μέρα
Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου, 2006
08:30 – 09:00 Εγγραφή Συνέδρων
Τελετή έναρξης
Συντονιστής: Φίλιππος Τσιμπόγλου – Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου
09:00 – 09:30 Χαιρετισμοί
  • Πρόεδρος Παγκύπριας Οργάνωσης Τυφλών (ΠΟΤ), κ. Χριστάκης Νικολαϊδης
  • Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθ. Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού
  • Πρόεδρος Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών (ΕΟΤ) Ελλάδος, κ. Νίκος Γιαλλούρης
  • Διευθυντής Σχολής Τυφλών, κ. Ανδρέας Χαπούπης
  • Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Πεύκιος Γεωργιάδης

09:30 – 10:30
Συντονίστρια: Μαρία Κολιονίκα – Υπεύθυνη Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων Πανελλήνιου Σύνδεσμου Τυφλών

09:30 – 09:45

Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων τυφλών της Σχολής Τυφλών

Εισηγήτρια: Άντρη Φιλίππου, Δασκάλα Ειδικής Εκπαίδευσης

09:45 – 10:00

Δανειστική Βιβλιοθήκη Ομιλούντων Βιβλίων και Υπηρεσίες Μεταγραφών και Ηχογραφήσεων ΠΟΤ
Εισηγητής: Χριστάκης Νικολαϊδης, Πρόεδρος ΠΟΤ

10:00 – 10:15

Υπηρεσίες Δανειστικής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου για Τυφλούς
Εισηγητής: Μάριος Ζέρβας, Λειτουργός Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου

10:15 – 10:30 Ερωτήσεις – Συζήτηση
10:30 – 10:45 Διάλειμμα
10:45 – 13:00
Συντονιστής: Νεκτάριος Παϊσιος, Συντονιστής ad Hoc Επιτροπής DAISY της ΠΟΤ
10:45 – 11:00

Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης και μεταγραφών Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.)
Εισηγητής: Νίκος Αζούκης, Υπεύθυνος Τυπογραφίου Αναγνωστηρίου ΚΕΑΤ

11:00 – 11:15

Υπηρεσία Ομιλούντων Βιβλίων Πανελλήνιου Σύνδεσμου Τυφλών

Εισηγήτρια: Παρασκευή Τσαβαλιά, Γενική Γραμματέας Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών

11:15 – 11:30

Ο ρόλος του Φάρου Τυφλών στον Ελληνικό χώρο
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Κολόκας, Πρόεδρος Φάρου Τυφλών Ελλάδος

11:30 – 12:00 Ερωτήσεις – Συζήτηση
12:00 – 12:15 Διάλειμμα
12:15 – 13:00

Motivation: Accessibility, DTB – Digital Talking Books

DAISY Consortium: members, friends, organization
Goals and issues, Current developments
Εισηγητής: Dr Thomas Kahlisch , Διευθυντής Γερμανικής Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Λειψίας ( DZB Leipzig )

13:00 – 14:30 Γεύμα

14:30 – 18:00
Συντονίστρια: Χριστίνα Ηλιάδου, Δασκάλα Ειδικής Εκπαίδευσης Τυφλών
14:30 – 15:45

Pre Production:

Structure of a book
STD-Editor
Character sets
Meta data; Dublin Core
Book info
Εισηγητής : Andrej Schuttel, Τεχνικός DAISY στην DZB

15:45 – 16:15

EaseReader – for reading DAISY books on the PC
Dolphin Producer – for creating simple DAISY books directly from MS Word
Εισηγήτρια : Jane Brassington , International Account Manager of Dolphin Computer Access Ltd

16:15 – 16:45 Διάλειμμα
16:45 – 18:00

Playback: Hardware Player , Software Player
Εισηγητές: Dr Thomas Kahlisch , Διευθυντής Γερμανικής Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Λειψίας ( DZB Leipzig )

21:00 Δείπνο

Δεύτερη Μέρα
Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου, 2006

09:00 – 10:30
Συντονιστής: Χριστάκης Νικολαϊδης, Πρόεδρος ΠΟΤ
09:00 – 09:20

Η σύνθεση φωνής του ΙΕΛ για την ελληνική γλώσσα: τεχνολογία και εφαρμογές
Εισηγητής: Σπύρος Ράπτης, ΙΕΛ Ελλάδος

09:20 – 09:40

Supernova – screen access for Windows
Εισηγήτρια : Jane Brassington, International Account Manager, Dolphin Computer Access Ltd.

09:40 – 10:00

Εμπλοκή Παγκύπριας Οργάνωσης Τυφλών στο Πρόγραμμα RoboBraille
Εισηγητής : Lars Balieu Christensen, Συντονιστής RoboBraille Consortium

10:00 – 10:30 Ερωτήσεις – Συζήτηση
10:30 – 10:45 Διάλειμμα
10:45 – 1 3 : 00
Συντονίστρια: Μαρία Κυριάκου, Δασκάλα Ειδικής Εκπαίδευσης
10:45 – 11:15

EasePublisher – for creating rich content DAISY books including html and audio.
Dolphin Producer – for creating simple DAISY books directly from MS Word
Εισηγήτρια : Jane Brassington, International Account Manager of Dolphin Computer Access Ltd.

11:15 – 11:45

Essentials: XML; HTML
Specifications (DAISY standard)
Structured guidelines , NCC; SMIL
Audio; Mp3; Clean up; Phrase detection
Εισηγητής: Roland Muller, Τεχνικός Στούντιο της DZB και εκπαιδευτής του DAISY

11:45 – 12:00 Συζήτηση
12:00 – 12:15 Διάλειμμα
12:15 – 13:00

Post production:
Re-Generator, Validator, Troubleshooting
Εισηγητής: Roland Muller, Τεχνικός Στούντιο της DZB και εκπαιδευτής του DAISY

13:00 – 14:30 Γεύμα
14:30 – 18:00
Συντονιστής: Νεκτάριος Παϊσιος, Συντονιστής ad Hoc Επιτροπής DAISY της ΠΟΤ
14:30 – 15:00

Workflow in DZB:
Special software, Library service,

Archival system
Εισηγητής: Roland Muller, Τεχνικός Στούντιο της DZB και εκπαιδευτής του DAISY

15:30 – 16:30

Workshop I:
Η Παγκόσμια Κοινοπραξία DAISY και ίδρυση Πανελλήνιου Φορέα DAISY
Εισηγητές: Dr Thomas Kahlisch , Διευθυντής Γερμανικής Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Λειψίας ( DZB Leipzig ) & Χριστάκης Νικολαϊδης, Πρόεδρος ΠΟΤ

Workshop II:
Production Process: Ease Publisher, MyStudio PC
Εισηγητές : Εισηγητής: Roland Muller, Τεχνικός Στούντιο της DZB και εκπαιδευτής του DAISY & Andrej Schuttel, Τεχνικός DAISY στην DZB

16:30 – 17:00 Διάλειμμα
17:00

Κλείσιμο Συνεδρίου και Συμπεράσματα
Χριστάκης Νικολαϊδης, Πρόεδρος ΠΟΤ

Τεχνικοί Υποστήριξης:
Χ. Ηλιάδου, Σ. Παπασταύρου,
Κ. Χαραλάμπους

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα λειτουργήσει έκθεση ηλεκτρονικών μέσων στους χώρους της Σχολής Τυφλών.