Κέντρο Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη “Στέλιος Ιωάννου”-Το έργο…»
Κέντρο Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη “Στέλιος Ιωάννου”
Ωράριο Βιβλιοθήκης κατά την εξεταστική…»
Ωράριο
Elgar Advanced Introductions to Law…»
Ηλεκτρονικά Βιβλία
Σεμινάριo χρήσης εργαλείου βιβλιογραφικής διαχείρισης…»
Σεμινάριο RefWorks
Διαγωνισμός (Quiz) του εκδότη Springer…»
SpringerLink-Cyprus Quiz