Επέκταση του ωραρίου λειτουργίας της…»
Κεντρική Βιβλιοθήκη, ωράριο 3-22 Δεκεμβρίου 2016
Πληροφοριακή παιδεία
Πληροφοριακή παιδεία
Σεμινάριo χρήσης εργαλείου βιβλιογραφικής διαχείρισης…»
Σεμινάριο χρήσης RefWorks
Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου…»
Ευρωπαϊκά προγράμματα
ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ»  Στην…»
Κέντρο Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»