Σεμινάριo χρήσης εργαλείου βιβλιογραφικής διαχείρισης…»
Σεμινάριο χρήσης RefWorks
ProQuest Dissertations & Theses Full…»
ProQuest Dissertations & Theses Full Text
Πρόσβαση σε ηλεκτρονικά βιβλία του…»
Elsevier ebook Collection
Πληροφοριακή παιδεία
Πληροφοριακή παιδεία
Συνεχής ενημέρωση για το πλαίσιο…»
Κέντρο Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»