Ελεγχόμενη είσοδος/έξοδος στη Βιβλιοθήκη από…»
Ελεγχόμενη είσοδος/έξοδος
JoVE Core: Bio - Δοκιμαστική…»
JoVE Core: Bio
Κέντρο Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη “Στέλιος Ιωάννου”-Το έργο…»
Κέντρο Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη “Στέλιος Ιωάννου”
Σεμινάριo χρήσης εργαλείου βιβλιογραφικής διαχείρισης…»
Σεμινάριο RefWorks
Elgar Advanced Introductions to Law…»
Ηλεκτρονικά Βιβλία