Δοκιμαστική πρόσβαση στη συλλογή περιοδικών…»
Bentham Science Publishers
Πρόσβαση σε ηλεκτρονικά βιβλία του…»
Elsevier ebook Collection
Πληροφοριακή παιδεία
Πληροφοριακή παιδεία
Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου…»
Ευρωπαϊκά προγράμματα
Συνεχής ενημέρωση για το πλαίσιο…»
Κέντρο Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»