Ωράριο λειτουργίας Βιβλιοθήκης κατά τις…»
Ωράριο Χριστουγέννων / Πρωτοχρονιάς
Ωράριο Βιβλιοθήκης κατά την εξεταστική…»
Ωράριο 2-21 Δεκεμβρίου 2017
Δοκιμαστική πρόσβαση στη συλλογή περιοδικών…»
Bentham Science Publishers
Πρόσβαση σε ηλεκτρονικά βιβλία του…»
Elsevier ebook Collection
Συνεχής ενημέρωση για το πλαίσιο…»
Κέντρο Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»