Δοκιμαστική πρόσβαση στη συλλογή των…»
Brill Online Journals
Σεμινάριo χρήσης εργαλείου βιβλιογραφικής διαχείρισης…»
Σεμινάριο χρήσης RefWorks
Εντοπισμός και επεξεργασία επιστημονικής πληροφόρησης…»
Πληροφοριακή παιδεία
Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου…»
Ευρωπαϊκά προγράμματα
Συνεχής ενημέρωση για το πλαίσιο…»
Κέντρο Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»