Ημερίδα «Ημέρα Ανοικτών Δεδομένων 2020:…»
Ημερίδα
3D Εικονική περιήγηση στη Βιβλιοθήκη…»
Βιβλιοθήκη-3D Εικονική περιήγηση
Εντοπισμός και επεξεργασία επιστημονικής πληροφόρησης…»
Πληροφοριακή παιδεία
INIS Repository - περιέχει παγκόσμια…»
INIS Repository
Κέντρο Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη “Στέλιος Ιωάννου”-Το έργο…»
Κέντρο Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη “Στέλιος Ιωάννου”