Έναρξη λειτουργίας της Βιβλιοθήκης
Έναρξη λειτουργίας της Βιβλιοθήκης "Στέλιος Ιωάννου"
Πρόσβαση σε e-books της Oxford…»
Oxford Scholarship Online
Εντοπισμός και επεξεργασία επιστημονικής πληροφόρησης…»
Πληροφοριακή παιδεία
ProQuest Dissertations & Theses Full…»
ProQuest Dissertations & Theses Full Text
Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου…»
Ευρωπαϊκά προγράμματα