Επέκταση του ωραρίου λειτουργίας της…»
Κεντρική Βιβλιοθήκη ανοικτή μέχρι 12:00 μ.μ.
Nomos eLibrary. Δοκιμαστική πρόσβαση μέχρι…»
Nomos eLibrary
Σεμινάριo χρήσης εργαλείου βιβλιογραφικής διαχείρισης…»
Σεμινάριο χρήσης RefWorks
Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου…»
Ευρωπαϊκά προγράμματα
ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ»…»
Κέντρο Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»