Τρόπος λειτουργίας Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου…»
Βιβλιοθήκη
Δηλώστε συμμετοχή στα διαδικτυακά σεμινάρια…»
Πληροφοριακή παιδεία
Σεμινάριo χρήσης εργαλείου βιβλιογραφικής διαχείρισης…»
Σεμινάριο RefWorks
3D Εικονική περιήγηση στη Βιβλιοθήκη…»
Βιβλιοθήκη-3D Εικονική περιήγηση
Κέντρο Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη “Στέλιος Ιωάννου”-Το έργο…»
Κέντρο Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη “Στέλιος Ιωάννου”