Η Βιβλιοθήκη είναι ανοιχτή! Ακολουθούμε…»
Βιβλιοθήκη
Δηλώστε συμμετοχή στα διαδικτυακά σεμινάρια…»
Πληροφοριακή παιδεία
Σεμινάριo χρήσης εργαλείου βιβλιογραφικής διαχείρισης…»
Σεμινάριο RefWorks
3D Εικονική περιήγηση στη Βιβλιοθήκη…»
Βιβλιοθήκη-3D Εικονική περιήγηση
Ψηφιακός θησαυρός: Ελεύθερη πρόσβαση σε…»
Σπάνια ελληνικά περιοδικά