Επέκταση του ωραρίου λειτουργίας της…»
Κεντρική Βιβλιοθήκη ανοικτή μέχρι 12:00 μ.μ.
Ωράριο λειτουργίας Βιβλιοθήκης κατά τις…»
Ωράριο Χριστουγέννων / Πρωτοχρονιάς
OpenAIRE2020: A new horizon for…»
OpenAIRE2020
Σεμινάριo χρήσης εργαλείου βιβλιογραφικής διαχείρισης…»
Σεμινάριο χρήσης RefWorks
ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ»…»
Κέντρο Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»