Επέκταση του ωραρίου λειτουργίας της…»
Κεντρική Βιβλιοθήκη ανοικτή μέχρι 12:00 μ.μ.
NetAnatomy. Η βάση ενδιαφέρει κυρίως…»
NetAnatomy
Πληροφοριακή παδεία
Πληροφοριακή παιδεία
Oxford Reference
Oxford Reference
ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ»…»
Κέντρο Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»