Η Βιβλιοθήκη θα είναι κλειστή…»
Βιβλιοθήκη κλειστή 10-15 Αυγούστου
Bloomsbury Collections. Δοκιμαστική πρόσβαση μέχρι…»
Bloomsbury Collections
Ωράριο Βιβλιοθήκης κατα τους μήνες…»
Θερινό ωράριο Βιβλιοθήκης
Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου…»
Ευρωπαϊκά προγράμματα
ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ»…»
Κέντρο Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»