Ωράριο λειτουργίας Βιβλιοθήκης κατά το…»
Ωράριο Βιβλιοθήκης - Ιούνιος 2017
Πρόσβαση σε ηλεκτρονικά βιβλία του…»
Elsevier ebook Collection
ProQuest Dissertations & Theses Full…»
ProQuest Dissertations & Theses Full Text
Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου…»
Ευρωπαϊκά προγράμματα
ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ»  Στην…»
Κέντρο Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»