Την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023, από τις 09:00 μέχρι τις 13:00, θα πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης του ιστότοπου της Βιβλιοθήκης.

Κατά τη διάρκεια των πιο πάνω ωρών, θα υπάρχουν περίοδοι κατά τις οποίες ο ιστότοπος θα είναι εκτός λειτουργίας.