Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το αποθετήριο Λήκυθος παρουσιάζει τεχνικό πρόβλημα και είναι αδύνατη η πρόσβαση στις ψηφιακές συλλογές του αποθετηρίου. Καταβάλλονται προσπάθειες για τη συντομότερη επίλυση του προβλήματος.

Απολογούμαστε για τυχόν ταλαιπωρία.