Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου έχει εξασφαλίσει δοκιμαστική πρόσβαση στη βάση δεδομένων Bates Visual Guide New All Including OSCE’s, μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2024.