Σημαντικές ανακοινώσεις

Αρχική/Σημαντικές ανακοινώσεις

Εργασίες συντήρησης του λογισμικού συστήματος Bιβλιοθήκης

2022-12-14T08:11:50+02:00

Τη Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2022, από τις 09:30 μέχρι τις 13:30, θα πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης του λογισμικού συστήματος Bιβλιοθήκης. Κατά τη διάρκεια των πιο πάνω εργασιών θα υπάρχει : Διακοπή πρόσβασης στον κατάλογο της βιβλιοθήκης. Αδυναμία πρόσβασης στην υπηρεσία “My Library account” ή/και σύνδεσης στον προσωπικό σας λογαριασμό χρήστη. Αδυναμία λειτουργίας μηχανημάτων αυτόματου δανεισμού / επιστροφής υλικού. Αδυναμία στην ηλεκτρονική αποπληρωμή οφειλών προς τη Βιβλιοθήκη. Ευχαριστούμε για την κατανόηση και συνεργασία σας.

Εργασίες συντήρησης του λογισμικού συστήματος Bιβλιοθήκης2022-12-14T08:11:50+02:00

Χρήση OpenAthens για πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές της ΒΠΚ

2023-01-25T09:42:39+02:00

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύντομα η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές της Βιβλιοθήκης  θα γίνεται μέσω της καινούριας υπηρεσίας πρόσβασης OpenAthens, η οποία προσφέρει τη δυνατότητα ταυτοποίησης με τους κωδικούς του Πανεπιστημίου. Περισσότερες πληροφορίες, τόσο για τις αλλαγές που θα προκύψουν, όσο και τον τρόπο χρήσης της υπηρεσίας, θα ανακοινωθούν μόλις ολοκληρωθεί το τελικό στάδιο των δοκιμών και η  πλήρης εγκατάσταση του OpenAthens. Στο παρόν στάδιο μπορείτε να χρησιμοποιείτε τόσο το  VPN όσο και το OpenAthens για απομακρυσμένη πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές. Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του OpenAthens όλες οι προσβάσεις στο ηλεκτρονικό υλικό της Βιβλιοθήκης,  εκτός Πανεπιστημιακού δικτύου, .....

Χρήση OpenAthens για πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές της ΒΠΚ2023-01-25T09:42:39+02:00

Ανακοινώσεις

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κέντρο Πληροφόρησης–Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου», Λεωφ. Πανεπιστημίου 1, 2109 Αγλαντζιά, Λευκωσία Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία, Κύπρος

Phone: (+357) 22 892020, (+357) 22 892137

Fax: (+357) 22895495

Web: http://library.ucy.ac.cy/

Go to Top