Αφορά τους χρήστες ηλεκτρονικών πηγών της Βιβλιοθήκης – Πιθανή απώλεια δεδομένων στα προφίλ χρηστών

Λόγω αναβάθμισης στην πρόσβαση των ηλεκτρονικών πηγών της Βιβλιοθήκης, πιθανό να χαθεί η πρόσβαση σε προφίλ σας, στην πλατφόρμα του εκάστοτε εκδότη (π.χ. αν είχατε αποθηκευμένη κάποια λίστα με εγγραφές).

Για τον λόγο αυτό, προς διασφάλιση της πρόσβασης στα αποθηκευμένα δεδομένα στο προφίλ σας, σας συνιστούμε να τα αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας, μέχρι τις 09/11/2023.

Για περισσότερες διευκρινήσεις: [email protected]