Το διαδίκτυο είναι μια ανεξάντλητη πηγή πληροφοριών.

Όταν χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο για τις μελέτες σας είναι απαραίτητο να είστε προσεκτικοί στην επιλογή των πηγών, τις οποίες χρησιμοποιείτε για να αντλείτε από αυτές μόνο αξιόπιστες πληροφορίες.

Τα κριτήρια που ακολουθούν, θα σας βοηθήσου να αξιολογείτε την καταλληλότητα των πηγών που εντοπίζετε στο διαδίκτυο για τις ακαδημαϊκές σας εργασίες.

 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Σκοπός της Πηγής

Τα χαρακτηριστικά μιας ηλεκτρονικής διεύθυνσης, δηλώνουν τις περισσότερες φορές, το σκοπό της πηγής, δηλαδή εάν αυτός
είναι:

 • Εκπαιδευτικός
 • Εμπορικός
 • Πληροφοριακός
 • Προσωπικός
 • Κτλ.

Μια ηλεκτρονική διεύθυνση έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

 • WWW, προσδιορίζει ότι η υπηρεσία βρίσκεται στο World Wide Web, ακολουθεί
 • Όνομα διακομιστή (server)
  Π.χ. ucy (Πανεπιστήμιο Κύπρου), moec (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού),  eac (Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου),  κτλ.
 • Τύπος διακομιστή (server), προσδιορίζει το σκοπό της πηγής. Οι κυριότεροι τύποι  είναι:
  • .ac εκπαιδευτικό οργανισμό
   π.χ. www.ucy.ac.cy
   Πανεπιστήμιο Κύπρου
  • .edu εκπαιδευτικό οργανισμό
   π.χ. www.harvard.edu
   Harvard University
  • .gov κυβερνητικό οργανισμό
   π.χ. www.moec.gov.cy
   Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Παιδείας και Πολι-τισμού.
  • .com εμπορικό οργανισμό
   π.χ  www.eac.com.cy
   Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
  • .οrg μη κερδοσκοπικό οργανισμό
   π.χ. www.eoc.org.cy
   Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου
  • ~ (“tilde” “περισπωμένη”) προσωπική ιστοσελίδα
  • κτλ.
 • Τοποθεσία του οργανισμού στον οποίο ανήκει οδιακομιστής (server)

Αν ο οργανισμός δεν βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες τότε χρησιμοποιείται ο κωδικός της χώρας στην οποία βρίσκεται, π.χ. cy Κύπρο, gr Ελλάδα, uk Μεγάλη Βρετανία, κτλ.

Αξιοπιστία Υπευθυνότητας

Τα ερωτήματα που θα σας βοηθήσουν να αξιολογήσετε την αξιοπιστία της υπευθυνότητας της πηγής είναι:

 • Αναφέρεται το όνομα του συγγραφέα;
 • Αναφέρεται η ιδιότητα του συγγραφέα;
 • Υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν πόσο σχετικός είναι ο συγγραφέας με το θέμα;
 • Υπάρχουν στοιχεία που να μπορείτε να επικοινωνήσετε με το συγγραφέα;
 • Η πηγή έχει δημιουργηθεί ή δημοσιευθεί από κάποιον έγκυρο οργανισμό, όπως πανεπιστήμιο, ίδρυμα, κτλ. και δεν είναι προσωπική σελίδα; Θα πρέπει να υπάρχουν σχετικές πληροφορίες στην πρώτη σελίδα όπως λογότυπο, στοιχεία επικοινωνίας, κτλ.
 • Εάν δεν μπορείτε να βρείτε έναν συγγραφέα ή ένα οργανισμό  που συνδέεται με έναν ιστο-χώρο είναι ύποπτο. Εάν κανένας δεν θέλει να σταθεί πίσω από τη δημιουργία της σελίδας, γιατί να πρέπει να θεωρήσετε ορθές τις πληροφορίες που περιέχει;

Τεκμηρίωση Πληροφοριών

Κριτήρια που μπορούν να επιβεβαιώσουν την εγκυρότητα των πληροφοριών είναι:

 • Η ύπαρξη καταλόγου βιβλιογραφικών αναφορών. Η βιβλιογραφία αποδεικνύει ότι ο συγγραφέας έχει συμβουλευτεί άλλες αξιόπιστες πηγές για να τεκμηριώσει τις πληροφορίες που παρουσιάζει.
 • Σε ιστοχώρους αναμένεται η ύπαρξη συνδέσμων προς άλλους κατάλληλους διαδικτυακούς τόπους, που αναφέρονται  σε άλλες πηγές  και απόψεις και τεκμηριώνουν τις πληροφορίες που παρέχονται.

Αντικειμενικότητα Πληροφοριών

Οι πληροφορίες και απόψεις που διατυπώνονται πρέπει:

 • Να είναι αντικειμενικές και αμερόληπτες.
 • Να μην  είναι επηρεασμένες από ιδεολογικά ή οικονομικά οφέλη.
 • Η ταυτότητα του συγγραφέα ή του οργανισμού να μην προτείνει μια  προκατάληψη.

Επικαιρότητα Πληροφοριών

Επιβεβαιώστε την ενημερότητα και επικαιρότητα των πληροφοριών της πηγής παρατηρώντας:

 • Εάν υπάρχει ημερομηνία που να φαίνεται πότε δημιουργήθηκε η πηγή.
 • Εάν υπάρχει ημερομηνία που να φαίνεται πότε ενημερώθηκε για τελευταία φορά η πηγή.
 • Η επικαιρότητα των πληροφοριών είναι ιδιαίτερα σημαντική στις Επιστήμες, δεδομένου ότι τα συμπεράσματα
 • μπορούν να αλλάξουν δραστικά σε μικρό χρονικό διάστημα.

Προσβασιμότητα της Πηγής

Κριτήρια που καθορίζουν την εύκολη πρόσβαση και πλοήγηση στα διάφορα μέρη της πηγής είναι:

 • Ο σχεδιασμός της πηγής να επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη πλοήγηση της.
 • Η σελίδα να εμφανίζεται εύκολα στην οθόνη.
 • Να μην υπάρχουν ανενεργοί σύνδεσμοι που δεν οδηγούν πουθενά.
 • Να μην υπάρχουν διαφημίσεις, που παρεμβαίνουν και εμποδίζουν την εύκολη χρήση της πηγής.

Σαφήνεια Περιεχομένου της Πηγής

Κριτήρια που θα σας βοηθήσουν να αναγνωρίσετε τη σαφήνεια της πηγής είναι:

 • Το καλά οργανωμένο κείμενο.
 • Οι σαφείς πληροφορίες που περιέχονται.
 • Να μην υπάρχουν ορθογραφικά ή συντακτικά λάθη.

Όταν κάνετε χρήση σκέψεων ή αποσπασμάτων από δημοσιευμένα  ή αδημοσίευτα έργα άλλου προσώπου, πρέπει πάντοτε να κάνετε πλήρη αναφορά στο κείμενο και στη βιβλιογραφία  σας για τις συγκεκριμένες πηγές, διαφορετικά η παράλειψη θεωρείται λογοκλοπή.

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τα κριτήρια αξιολόγησης των πηγών διαδικτύου, επικοινωνήστε με το Γραφείο Βιβλιογραφικής Υποστήριξης, [email protected].

Αρχείο pdf Κριτήρια αξιολόγησης πηγών διαδικτύου (pdf)