Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ως μέλος της Κοινοπραξίας Κυπριακών Βιβλιοθηκών (ΚΚυΒ) έχει συνάψει συμφωνίες με τους παρακάτω εκδότες για πρόσβαση σε μεγάλο αριθμό ηλεκτρονικών περιοδικών που εκδίδουν ή προσφέρουν μέσω της πλατφόρμας τους.


AMERICAN CHEMICAL SOCIETY – ACS Publications stands alongside Chemical Abstracts Services in supporting the American Chemical Society’s goal to be the most authoritative, comprehensive, and indispensable provider of chemistry-related information.


AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS – AIP Scitation offers online access to a robust collection of close to 1 million articles from leading physical sciences publications including journals, conference proceedings, and magazines published by AIP Publishing and its publishing partners.


AMERICAN PHYSICAL SOCIETY is a non-profit membership organization working to advance the knowledge of physics. The APS journal collection consists of 12 leading peer-reviewed research journals.


ASSOCIATION FOR COMPUTING MACHINERY – ACM Digital Library is a comprehensive and expanding database of literature and detailed bibliographic resources for computing professionals from a wide range of publishers. The DL currently includes more than 1 million articles authored by leading researchers in computing.


CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS – Full Package of peer-reviewed academic journals containing the latest research from a broad sweep of subject areas: Engineering, Architecture, Mathematics, Ecology, Environmental Sciences etc.


ELSEVIER – Elsevier publishes over 2,000 journals and more than 33,000 book titles and reference works

  • Freedom Collection, available through the Science Direct Platform which delivers over 14 million publications from over 3,800 journals and more than 35,000 books from Elsevier.

EMERALD – provides a wide range of management and library & information services journals, as well as a strong specialist range of engineering, applied science and technology journals,

  • Journals – a portfolio of nearly 300 journals
  • Ebook series 1,600 volumes and more than 140 book series in the key fields of Business, Management & Economics and Social Sciences

IEEE Xplore Digital Library is a powerful resource for discovery and access to scientific and technical content published by IEEE.

  • IEEE Proceedings Order Plan (POP)
    provides full-text access to the cutting-edge research papers and findings from conferences in a wide range of technology areas, including computer engineering, biomedical technology, telecommunications, electric power, aerospace, consumer electronics, and many more.
  • IEEE All-Society Periodicals Package (ASPP) provides access to the IEEE core collection of engineering, electronics, and computer science periodicals.

KLUWER LAW INTERNATIONAL is the online gateway to Kluwer Law International publications containing the full collection of journals and an increasing selection of looseleafs.


OXFORD UNIVERSITY PRESS is a department of the University of Oxford.
It publishes worldwide over 230 academic and research journals in a broad range of subject areas such as humanities, social sciences, science and medicine, business and law.

Oxford Reference Online (ORO) Bringing together 2 million digitized entries across Oxford  University Press’s DictionariesCompanions and Encyclopedias,Oxford Reference is the premier online reference product, spanning 25 different subject areas.


SAGE Journals includes leading international peer-reviewed titles, including high-impact research journals published on behalf of over 245 scholarly and professional societies. Journals cover a wide range of subject areas, including business, humanities, social sciences, science, technology, and medicine.


SPRINGER provides corporate researchers with access to millions of scientific documents from journals, books, series, protocols and reference. Springer covers a number of subjects such as economics, finance, shipping, investments, law, hospitality and tourism. The database offers access to more than 1600 full text e-journals and over 18,000 full text e-books.


TAYLOR & FRANCIS
provides full access to more than 1000 journal titles from various subject areas such as Humanities, Arts, Social Sciences, Engineering, Technology, Mechanical Engineering, Computer Engineering, Construction, Energy, Environmental Science, Food Science, Economics and Business etc.


WILEY  a multidisciplinary collection of online resources covering life, health and physical sciences, social science, and the humanities. It delivers seamless integrated access to over 6 million articles from over 1500 journals, over 19,000 online books, and hundreds of reference works, laboratory protocols and databases.