Η συλλογή Dalton περιλαμβάνει περίπου 1000 βιβλία, μέρος της προσωπικής συλλογής του Καθηγητή Roy Dalton, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Bethel, Saint Paul, Minnesota (ΗΠΑ). Το μέρος της βιβλιοθήκης του καθηγητή, που επιλέγηκε για δωρεά προς την ΒΠΚ αφορά την πρώιμη νεότερη Ιστορία, περίοδο που ο Καθηγητής Dalton δίδαξε κατ’ επανάληψιν. Η συλλογή έχει δωρηθεί στη ΒΠΚ από την κόρη του, Anne Workman, δικηγόρο, με την μεσολάβηση των Κυπρίων αδελφών Θεοφάνη Σταύρου και Σωτηρίου Σταύρου, καθηγητών του προγράμματος Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Minnesota, στους οποίους ο Καθηγητής Dalton εκδήλωσε την επιθυμία του, για την ανάπτυξη της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Βιογραφικό

Ο καθηγητής Roy Dalton, δίδαξε αποκλειστικά στο Πανεπιστήμιο Bethel , Saint Paul, Minnesota (ΗΠΑ) και υπήρξε υπεύθυνος για την διδασκαλία της πρώιμης νεότερης Ιστορίας, καθ’ όλην την καριέρα του στο Πανεπιστήμιο Bethel. Εκτός από τις γενικές σειρές μαθημάτων της πρώιμης νεότερης Ιστορίας, της παγκόσμιας Ιστορίας, και της Ιστορίας του Πνεύματος, ο καθηγητής Dalton δίδαξε ειδικά προγράμματα για την ιστορία της Αναγέννησης και της Μεταρρύθμισης. Υπήρξε ένας επιτυχημένος Διδάσκαλος, πολύ αγαπητός στους φοιτητές και συναδέλφους του.