Περιγραφή συλλογής

Η δωρεά του Αθανασίου Τομαρά περιλαμβάνει, ως επί το πλείστον, βιβλία και ολοκληρωμένες σειρές νομικών περιοδικών εργατικού δικαίου, δικαίου  κοινωνικών ασφαλίσεων, αστικού δικαίου, εμπορικού δικαίου και ευρωπαϊκού δικαίου στα ελληνικά, στα γαλλικά, στα αγγλικά, στα γερμανικά και στα ιταλικά.   Συμπληρώνεται από νομικές μελέτες, καθώς επίσης  και από εκδόσεις κοινωνικών επιστημών και βιβλία πολιτικής επιστήμης.

Αθανάσιος Τομαράς (1914-2015)Βιογραφικό

Γεννήθηκε στις 4 Ιανουαρίου 1914 στη Λιβαδειά. Γονείς του ο Κωνσταντίνος Τομαράς, Δικηγόρος Λιβαδειάς, και η Καλλιόπη Καλή.

Τελειώνει τις εγκύκλιες σπουδές του στην Λιβαδειά με εξαιρετικές επιδόσεις και κατόπιν εξετάσεων εισάγεται στην Νομική Σχολή Αθηνών. Σταδιοδρομεί ως Δικηγόρος στη Λιβαδειά και στην Αθήνα.

Εισέρχεται στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, ανεβαίνει την ιεραρχία και φτάνει στον βαθμό του Αντιπροέδρου του Σώματος. Υπηρέτησε ως Νομικός Σύμβουλος στα Υπουργεία Εργασίας, Οικονομικών και Εθνικής Αμύνης.

Έχει δημοσιεύσει νομικές μελέτες κυρίως σε θέματα Εργατικού Δικαίου και Κοινωνικής Ασφάλισης. Μέλος του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Κοινωνικής Ασφάλισης.

Εκτός από μια επιτυχημένη επαγγελματική καριέρα αναπτύσσει πλούσια κοινωνική και πνευματική δράση.

Μέλος, Σύμβουλος, Α’ Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος.

Ιδρυτικό μέλος και πρώτος Πρόεδρος της Εταιρείας Βοιωτικών Μελετών.

Μέλος της Εταιρείας Στερεοελλαδικών Μελετών και πρόεδρος επί διετία.

Μέλος και Πρόεδρος της Εφορείας του Φιλολογικού Συλλόγου “Παρνασσός”.

Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου Ρουμελιωτών.

Ιδρυτικό μέλος, Πρόεδρος του Συλλόγου Λεβαδέων  “Λάμπρος Κατσώνης”   και   εκδότης   του ομώνυμου περιοδικού.

Πρόεδρος του Ιδρύματος Υποτροφιών Ιωάννου Λάτση.

Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος του Ιδρύματος της Αναργυρίου και Κοργιαλενίου Σχολής Σπετσών.

Έλαβε μέρος στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο του 40-41 ως έφεδρος αξιωματικός του πυροβολικού. Του έχουν απονεμηθεί το Χρυσούν Αριστείον Ανδρείας, ο Πολεμικός Σταυρός, ο Αργυρός Σταυρός Τάγματος Γεωργίου του Α’ μετά ξιφών, ο Χρυσούς Σταυρός Τάγματος Γεωργίου του Α’, το Αναμνηστικό Μετάλλιο Εκστρατείας 1940-1941 και το αναμνηστικό μετάλλιο των 50 χρόνων από τον πόλεμο του 40-41 της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος.