Η συλλογή Χαράλαμπου και Δέσποινας Παπαστάθη καλύπτει πολλές περιοχές της νομικής επιστήμης. Περιλαμβάνει πάνω από 3000 τόμους μονογραφιών και 2500 τόμους περιοδικών, καθώς και πάνω από 600 ανάτυπα.

Βιογραφικό Χαράλαμπου Κ. Παπαστάθη

Χαράλαμπος Κ. Παπαστάθης του Κωνσταντίνου, σύζυγος της Δέσποινας-Ειρήνης Τσούρκα. Ομότιμος καθηγητής του Εκκλησιαστικού Δικαίου στην Νομική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1940. Σπούδασε στην Νομική Σχολή του ΑΠΘ και μεταπτυχιακές έρευνες έκανε στην Ρώμη, Σόφια, Πράγα και Ουάσιγκτον (υποτροφία Fulbright στο Dumbarton Oaks Centre for Byzantine Studies). Ξεκίνησε ως βοηθός – ερευνητής στο Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών του ΑΠΘ το 1974 και αφού ανήλθε την κλίμακα της ακαδημαϊκής ιεραρχίας εξελέγη τακτικός καθηγητής το 1988.

Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων (1987-1988), πρόεδρος των Γενικών Αρχείων του Κράτους, αντιπρόεδρος και γενικός γραμματεύς της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, πρόεδρος του Δ.Σ. του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ), αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Σλαβικών Μελετών, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κονσόρτσιουμ Μελέτης σχέσεων Κράτους-Εκκλησίας και μέλος της Εφορείας της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Έχει αναγορευθεί Μέγας Λογοθέτης του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, Άρχων Νομοφύλαξ του Οικουμενικού Πατριαρχείου, επίτιμος διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Σόφιας και «επίτιμος εταίρος» του Ινστιτούτου Σπουδών της ΝΑ Ευρώπης της Ρουμανικής Ακαδημίας Επιστημών. Διετέλεσε επισκέπτης καθηγητής στα Πανεπιστήμια Paris Sud (XI) και Σόφιας, στο Ανατολικό Ινστιτούτο Ρώμης και στην Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Παρίσι).

Δημοσίευσε τα βιβλία:

 • Το νομοθετικόν έργον της Κυριλλομεθοδιανής Ιεραποστολής εν Μεγάλη Μοραβία
 • Περί την διοικητικήν οργάνωσιν της Εκκλησίας Κύπρου
 • Οι Κανονισμοί των Ορθόδοξων Ελληνικών Κοινοτήτων του Οθωμανικού Κράτους και της Διασποράς
 • Νομοκάνων Γεωργίου Τραπεζουντίου
 • Η ειδική νομική μεταχείριση των Αγιορειτών
 • Κατάλογος ελληνικών νομικών χειρογράφων Κέντρου”Dujcev” Σόφιας
 • Νομική Βιβλιογραφία Αγίου Όρους
 • Οι εσωτερικοί κανονισμοί του Αγίου Όρους
 • Νομοκανονικές Μελέτες
 • Θεσσαλονίκεια και Μακεδονικά Ανάλεκτα
 • Το Χρονικό της Ορμύλιας
 • και περί τις 150 μελέτες σε περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων

Βιογραφικό Δέσποινας-Ειρήνης Τσούρκα-Παπαστάθη

Δέσποινα-Ειρήνη Τσούρκα-Παπαστάθιη του Κλεοβούλου, σύζυγος Χαράλαμπου Κ. Παπαστάθη. Πρώην λέκτωρ της Ιστορίας του Ελληνικού και του Ρωμαϊκού Διακαίου στην Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Γεννήθηκε στο Βουκουρέστι το 1942. Την εγκύκλιο παιδεία παρακολούθησε στα ελληνικά σχολεία της Αιγύπτου και στη Θεσσαλονίκη, όπου το 1954 εγκαταστάθηκε η οικογένεια της. Σπούδασε στην Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από την οποία ανηγορεύθη διδάκτωρ. Έκανε μεταπτυχιακές έρευνες στο Βουκουρέστι και μετα-διδακτορική έρευνα στο Dumbarton Oaks Centre for Byzantine Studies, Washington D.C.

Διετέλεσε επιστημονικός συνεργάτης και υποδιευθύντρια του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, βοηθός-ερευνητής στο Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών του ΑΠΘ, εξελέγη Λέκτωρ της Νομικής Σχολής του ιδίου Πανεπιστημίου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών για μια τετραετία και αντιπρόεδρος επί σειρά ετών της Ελληνικής Παλαιογραφικής Εταιρείας. Προσεκλήθη ως επισκέπτης καθηγητής στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Παρίσι I (Pantheon-Sorbonne). Της απενεμήθη η διάκριση Chevalier des Palmes Academiques από το Υπουργείο Παιδείας της Γαλλίας και είναι «επίτιμος εταίρος» του Ινστιτούτου Σπουδών της ΝΑ Ευρώπης της Ρουμανικής Ακαδημίας Επιστημών.

Δημοσίευσε τα βιβλία:

 • Η Ελληνική Εμπορική Κομπανία του Σιμπίου Τρανσυλβανίας, 1636-1848: Οργάνωση και Δίκαιο (Θεσσαλονίκη [ΙΜΧΑ 246] 1994, σς.446)
 • Η Νομολογία του Κριτηρίου της Ελληνικής Κομπανίας του Σιμπίου Τρανσυλβανίας, 17ος – 18ος αι. (Αθήνα [Ακαδημία Αθηνών] 2011, σς.686)
 • και περί τις πενήντα μελέτες σε περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων πάνω σε θέματα βυζαντινού και μεταβυζαντινού δικαίου. Πάνω στα θέματα αυτά έκανε  διαλέξεις και σεμινάρια μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα, την Αγγλία και τη Γαλλία.