Η συλλογή εντύπων βιβλίων της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου στεγάζεται στο υπερσύγχρονο κτίριο του Σιακόλειου Εκπαιδευτικού Κέντρου Κλινικής Ιατρικής (ΣΕΚΚΙ), πλησίον του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Η βιβλιοθήκη ΙΣ συστεγάζεται προσωρινά με τη Βιβλιοθήκη του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.

Η συλλογή αναπτύσσεται από το διδακτικό προσωπικό της ΙΣ και βασίζεται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Σχολής, με γνώμονα τις εξελισσόμενες απαιτήσεις και μεθόδους της ιατρικής εκπαίδευσης.

Το έντυπο υλικό της συλλογής μπορεί να τύχει δανεισμού μόνο στους φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό της ΙΣ, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιούν επιτόπου και το υλικό του ΓΝΛ, αλλά χωρίς δικαίωμα δανεισμού για το τελευταίο. Ο δανεισμός του υλικού της ΙΣ για τους φοιτητές/προσωπικό της ΙΣ γίνεται με την επίδειξη της πανεπιστημιακής κάρτας. Περαιτέρω, στον χώρο υπάρχουν 7 ηλεκτρονικοί υπολογιστές, με παροχή πρόσβασης σε όλες τις ηλεκτρονικές πηγές και υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Ωράριο εξυπηρέτησης:

Η Βιβλιοθήκη είναι ανοικτή Δεύτερα – Παρασκευή, 8.30 – 20.00. Οι δανεισμοί μπορούν να πραγματοποιούνται μόνο μεταξύ των ωρών 14:45 – 20:00.

Τοποθεσία:

Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κύπρου
Σιακόλειο Εκπαιδευτικό Κέντρο Κλινικής Ιατρικής
Παλαιός Δρόμος Λευκωσίας – Λεμεσού αρ. 215/6
2029 Αγλαντζιά, Λευκωσία

Επικοινωνία:

Τηλέφωνο: 22 603076

Τ.Θ. 20537 1678 Λευκωσία, Κύπρος

Βιβλιοθηκονόμος Ιατρικής Σχολής:

Σταυρούλα Πίττα