Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας αναφέρουμε ότι η πρόσβαση στις ψηφιακές συλλογές του αποθετηρίου ΛΗΚΥΘΟΣ έχει αποκατασταθεί.

Σας ευχαριστούμε για την υπομονή σας όσο εργαζόμασταν για την επίλυση του τεχνικού προβλήματος. Απολογούμαστε για τυχόν ταλαιπωρία.