Αγαπητά Μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας,
Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου στο πλαίσιο της προσπάθειας της για συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών της, με σκοπό πάντα την διευκόλυνση των χρηστών της, έχει αναπτύξει την εφαρμογή “UCY Library Book Tracer” για κινητά τηλέφωνα και tablets.  Η εφαρμογή καθοδηγεί τους χρήστες της Βιβλιοθήκης να εντοπίζουν εύκολα και γρήγορα το βιβλίο που τους ενδιαφέρει πάνω στα ράφια.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη σε App Store και Google play.