Αγαπητά μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Βιβλιοθήκη, μέσα στο πλαίσιο της αναβάθμισης των υπηρεσιών της, απέκτησε το εργαλείο LibGuides μέσω του οποίου θα μπορεί να προσφέρει ευκολότερη πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων.  Το συγκεκριμένο εργαλείο βοηθά στη δημιουργία και διαχείριση εξειδικευμένων υπηρεσιών ανά θεματική κατηγορία / ακαδημαϊκό τμήμα και επιτρέπει τη δημιουργία θεματικών οδηγών ανά θέμα και μάθημα.

Από τον σύνδεσμο https://libguides.library.ucy.ac.cy/  θα μπορείτε πλέον με την χρήση του εργαλείου LibGuides να έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές της βιβλιοθήκης.

Για κάθε θεματική κατηγορία έχει οριστεί ένας υπεύθυνος βιβλιοθηκονόμος.

Για οποιαδήποτε δυσκολία ή εντοπισμό προβλήματος παρακαλούμε όπως αποτείνεστε στο Γραφείο Συστημάτων Βιβλιοθήκης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]