Επικαιροποίηση πληροφοριών 5/5/2023

Αποκατάσταση πρόσβασης και από το διαδίκτυο στα πιο κάτω συστήματα/υπηρεσίες:

 1. My Library / Η Βιβλιοθήκη μου
 2. Ενημέρωση για χρηματικές οφειλές, ανανέωση και κράτηση υλικού.
 3. Ηλεκτρονικές Πηγές Πληροφόρησης (επιλέγοντας την υπηρεσία OpenAthens)
 4. Κατάλογος Βιβλιοθήκης/OPAC.
 5. Ιστοσελίδα Βιβλιοθήκης
 6. Αναζήτηση ψηφιακών συλλογών στο Αποθετήριο ΛΗΚΥΘΟΣ
 7. Αναζήτηση υλικού στο Ιδρυματικό Αποθετήριο «Γνώσις»
 8. Online Ανανέωση Ορίου Πίστωσης Εκτυπώσεων (Print Limit Renewal)
 9. Σύστημα εγγραφής Εξωτερικού Μέλους ή ανανέωσης συνδρομής Εξωτερικού Μέλους
 10. Ηλεκτρονική Πληρωμή χρηματικών οφειλών (Βιβλιοθήκης)

Συστήματα/υπηρεσίες με πρόσβαση μόνο εντός πανεπιστημιακού δικτύου:

 1. Ηλεκτρονικές Πηγές Πληροφόρησης
 2. Δημιουργία Προσωρινού Πάσου Επισκεπτών Βιβλιοθήκης (QR-Code)
 3. Σύστημα Κρατήσεων Δωματίων Ομαδικής Μελέτης (ΔΟΜ)

Συστήματα/υπηρεσίες με πρόσβαση μόνο με φυσική παρουσία:

 1. Θυρίδες Φύλαξης Αντικειμένων