Η Βιβλιοθήκη, μέσω του Κέντρου Διδασκαλίας και Μάθησης, διοργανώνει σεμινάρια πληροφοριακής παιδείας για τα μέλη της κοινότητας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Τα σεμινάρια αφορούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες και συλλογές της Βιβλιοθήκης και τη χρήση εργαλείων αναζήτησης, οργάνωσης, χρήσης και διαχείρισης των πληροφοριακών πηγών.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή για παρακολούθηση εκπαιδευτικού σεμιναρίου συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική αίτηση.

001 Προσανατολισμός στη Βιβλιοθήκη και Ηλεκτρονικός Κατάλογος
Περιγραφή: Το πρώτο μέρος του εκπαιδευτικού σεμιναρίου στοχεύει στην «περιήγηση» στη Βιβλιοθήκη. Οι εκπαιδευόμενοι/ες ενημερώνονται για τις συλλογές, τις πηγές, τις υπηρεσίες, καθώς και για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Το δεύτερο μέρος στοχεύει στην έρευνα βιβλιογραφίας μέσω του ηλεκτρονικού καταλόγου της Βιβλιοθήκης. Οι εκπαιδευόμενοι/ες μαθαίνουν να εκτελούν απλή και συνδυασμένη αναζήτηση, να αναγνωρίζουν τις πληροφορίες του υλικού και ενημερώνονται για τις λειτουργίες του προσωπικού λογαριασμού «Η βιβλιοθήκη μου».
Διάρκεια: 2.5 ώρες
Συστήνεται η παρακολούθηση όλης της σειράς εκπαιδευτικών σεμιναρίων που προσφέρονται από τη Βιβλιοθήκη καθώς είναι αλληλένδετα. 
Τετάρτη, 31/01/2024
09:30 – 12:00
Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου», Εργαστήριο HY 004
Εγγραφή
002 Τεχνικές Αναζήτησης Πληροφοριών
Περιγραφή: Το εργαστηριακό σεμινάριο στοχεύει στην εκμάθηση τεχνικών αναζήτησης πληροφοριών, αναγκαίες για την διαμόρφωση μιας κατάλληλης στρατηγικής έρευνας. Πιο συγκεκριμένα γίνεται αναφορά σε: λέξεις-κλειδιά και σχετικούς όρους, αναζήτηση φράσεων, λογικούς τελεστές Boolean, συνδυασμό τελεστών με παρενθέσεις, στα σύμβολα αποκοπής και αντικατάστασης, κ.ά.
Διάρκεια: 2 ώρες
Συστήνεται η παρακολούθηση του εκπαιδευτικού σεμιναρίου Προσανατολισμός στη Βιβλιοθήκη και Ηλεκτρονικός Κατάλογος.
Τετάρτη, 07/02/2024
09:30 – 11:30
Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου», Εργαστήριο HY 004
Εγγραφή
003 Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη: Βάσεις Δεδομένων, Ηλεκτρονικά Περιοδικά και Ηλεκτρονικά Βιβλία
Περιγραφή: Το εργαστηριακό σεμινάριο στοχεύει στην εξοικείωση με τις ηλεκτρονικές πηγές της Βιβλιοθήκης, όπως βάσεις δεδομένων, ηλεκτρονικά βιβλία, ηλεκτρονικά περιοδικά, και άλλες ψηφιακές συλλογές. Οι εκπαιδευόμενοι/ες εκτελούν απλή και σύνθετη αναζήτηση, και εφαρμόζουν διάφορες τεχνικές αναζήτησης για να εντοπίσουν και να διαχειριστούν έγκυρο επιστημονικό υλικό από βάσεις δεδομένων, να ανακτήσουν άρθρα περιοδικών πλήρους κειμένου, να διαχειριστούν και να δανειστούν ηλεκτρονικά βιβλία.
Διάρκεια: 3 ώρες
Συστήνεται η παρακολούθηση του εκπαιδευτικού σεμιναρίου Τεχνικές Αναζήτησης Πληροφοριών.
Τετάρτη, 14/02/2024
09:30 – 12:30
Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου», Εργαστήριο HY 004
Εγγραφή
004 RefWorks: Εργαλείο Οργάνωσης και Διαχείρισης Βιβλιογραφικών Αναφορών
Στο εργαστηριακό σεμινάριο παρουσιάζεται το RefWorks, ένα εργαλείο για αναζήτηση, οργάνωση και εύκολη διαχείριση βιβλιογραφίας και βιβλιογραφικών αναφορών. Το λογισμικό παρέχει επίσης την δυνατότητα διαμόρφωσης βιβλιογραφίας βάσει διαφόρων καθιερωμένων βιβλιογραφικών προτύπων (MLA, APA, Harvard Style, κλπ.) και ενσωμάτωσής της σε επιστημονικά συγγράμματα, άρθρα, εργασίες κλπ.
Διάρκεια: 2 ώρες
Συστήνεται η παρακολούθηση του εκπαιδευτικού σεμιναρίου Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη: Βάσεις Δεδομένων, Ηλεκτρονικά Περιοδικά και Ηλεκτρονικά Βιβλία.
Τετάρτη, 21/02/2024
09:30 – 11:30
Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου», Εργαστήριο HY 004
Εγγραφή
005 Λογοκλοπή
Το εκπαιδευτικό σεμινάριο στοχεύει στη κατανόηση της έννοιας και τους τύπους της λογοκλοπής, και γίνεται αναφορά σε καλές πρακτικές αποφυγής της. Επιπλέον, οι εκπαιδευόμενοι/ες ενημερώνονται, συνοπτικά, για το Turnitin, λογισμικό ανίχνευσης πιθανής λογοκλοπής.
Διάρκεια: 2 ώρες
Συστήνεται η παρακολούθηση του εκπαιδευτικού σεμιναρίου RefWorks: Εργαλείο Οργάνωσης και Διαχείρισης Βιβλιογραφικών Αναφορών.
Τετάρτη, 28/02/2024
09:30 – 11:30
Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου», Εργαστήριο HY 004
Εγγραφή