Την Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2023, από τις 08:30 μέχρι τις 14:00, θα πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης του Ιδρυματικού Αποθετηρίου ΛΗΚΥΘΟΣ.
Κατά τη διάρκεια των πιο πάνω ωρών, θα υπάρχουν περίοδοι κατά τις οποίες το αποθετήριο θα είναι εκτός λειτουργίας.

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.