Η Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη του Δήμου Στροβόλου, σας προσκαλούν σε ημερίδα που συνδιοργανώνουν με τίτλο:

«Επιστήμη και Πολίτες: ενεργοί πολίτες στη διεξαγωγή, παραγωγή και αξιοποίηση της έρευνας»

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την
Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022, ώρα 10:00– 13:00
στο «Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη Στέλιος Ιωάννου», αίθουσα LRC 012

Η ημερίδα εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου Erasmus + Citizen-enhanced open science in Southeastern Europe Higher Education knowledge hubs που στόχο έχει να ενημερώσει τους συμμετέχοντες/συμμετέχουσες για την Επιστήμη των Πολιτών και τους τρόπους με τους οποίους οι πολίτες μπορούν να παράγουν/διεξάγουν και να αξιοποιήσουν ερευνητικά δεδομένα και αποτελέσματα, προς όφελος, τόσο της κοινωνίας με αναβάθμιση της ποιότητας και παροχής επιστημονικής γνώσης, όσο και για δική τους προσωπική μορφωτική ανάπτυξη.

Η πρωτοβουλία αυτή πηγάζει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία με την αξιοποίηση δημόσιων και ευρωπαϊκών πόρων επιδιώκει όπως αυτή η επένδυση έχει άμεσους και ενεργούς αποδέκτες τους ευρωπαίους πολίτες.

Η εκδήλωση είναι ανοικτή για το ευρύ κοινό.

Eγγραφή στην ημερίδα

Πρόγραμμα εκδήλωσης