Η πρόσβαση για απομακρυσμένη πρόσβαση/εκτός πανεπιστημιούπολης στις ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης είναι πλέον διαθέσιμη μέσω της υπηρεσίας OpenAthens αντί του VPN.

To OpenAthens χρησιμοποιεί τους κωδικούς (credentials: username – password) του Πανεπιστημίου Κύπρου για να παρέχει στα μέλη της κοινότητας πρόσβαση στις η-πηγές της ΒΠΚ όταν αυτά βρίσκονται εκτός δικτύου (IPs) του ΠΚ (δηλαδή για εξ αποστάσεως πρόσβαση).

Εντός Βιβλιοθήκης και γενικότερα εντός δικτύου του Πανεπιστημίου Κύπρου η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές της Βιβλιοθήκης εξακολουθούν να είναι προσβάσιμες, κανονικά, χωρίς κωδικούς.

Οι συνδρομές που χρειάζονται ειδικό username/password παραμένουν ως έχουν.

Σε αυτή την ιστοσελίδα θα δημοσιεύονται οδηγίες και ενημερώσεις.

Για οποιαδήποτε δυσκολία ή εντοπισμό προβλήματος παρακαλούμε αποτείνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].