ΘΕΜΑ: Open Athens – Νέος τρόπος εξ αποστάσεως πρόσβασης στις ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου

H Βιβλιοθήκη ενημερώνει την πανεπιστημιακή κοινότητα ότι από τις 2/2/2023, για εξ αποστάσεως πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησής της, τίθεται σε πιλοτική βάση η χρήση της υπηρεσίας OpenAthens προς αντικατάσταση του υφιστάμενου τρόπου (δηλαδή του VPN). Κατά την δοκιμαστική περίοδο θα είναι δυνατή και η χρήση του VPN.

To OpenAthens χρησιμοποιεί τους κωδικούς (credentials: username – password) του Πανεπιστημίου Κύπρου για να παρέχει στα μέλη της κοινότητας πρόσβαση στις η-πηγές της ΒΠΚ όταν αυτά βρίσκονται εκτός δικτύου (IPs) του ΠΚ (δηλαδή για εξ αποστάσεως πρόσβαση).

Εντός Βιβλιοθήκης και γενικότερα εντός δικτύου του Πανεπιστημίου Κύπρου η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές της Βιβλιοθήκης θα εξακολουθήσουν να είναι προσβάσιμες, κανονικά, χωρίς κωδικούς.

Οι συνδρομές που χρειάζονται ειδικό username/password θα παραμείνουν ως έχουν και δεν θα επηρεαστούν.

Σε αυτή την ιστοσελίδα θα δημοσιεύονται οδηγίες και ενημερώσεις.

Για οποιαδήποτε δυσκολία ή εντοπισμό προβλήματος παρακαλούμε αποτείνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση constantinou.m.georgios@ucy.ac.cy ή στο τηλ. 2289-5192.