Σωτηρίου Γεωργία
Ειδική Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου
Γραφείο Δανεισμού και Eξυπηρέτησης
Αρ. Γραφείου: 021
Τηλέφωνο: 2289 2083