Πέτρου θεοδώρα
Βοηθός Βιβλιοθήκης
Γραφείο Συστημάτων Βιβλιοθήκης
Αρ. Γραφείου: 229
Τηλέφωνο: 22893441