Καραολή Νίκη
Βοηθός Βιβλιοθήκης
Γραφείο Δανεισμού και Εξυπηρέτησης
Αρ. Γραφείου: 033
Τηλέφωνο: 2289 2084