Κουκουνίδου Σύλβια
Λειτουργός Πανεπιστημίου
Γραφείο Ψηφιοποίησης και Αρχείων - Υπεύθυνη
Αρ. Γραφείου: 022Β
Τηλέφωνο: 2289 2168