Κυριακίδου Ειρήνη
Ανώτερη Βοηθός Βιβλιοθήκης
Γραφείο Καταλογογράφησης - Υπεύθυνη
Αρ. Γραφείου: Β103
Τηλέφωνο: 2289 4556