Λάμπρου Δέσποινα
Ανώτερη Λειτουργός Πανεπιστημίου
Τομέας Διαχείρισης Συλλογής - Υπεύθυνη
Αρ. Γραφείου: 220
Τηλέφωνο: 2289 2082