Μονιάτη Γιούλα
Λειτουργός Πανεπιστημίου
Γραφείο Περιεχομένου Ιστοτόπου και Ανακοινώσεων - Υπεύθυνη
Αρ. Γραφείου: 021Α
Τηλέφωνο: 2289 2048