Παπαδοπούλου Μπιάνκα
Βοηθός Βιβλιοθήκης
Γραφείο Οικονομικής Διαχείρισης
Αρ. Γραφείου: 232
Τηλέφωνο: 2289 4555