Αγαπητά μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας,
Ενημερώνεστε ότι την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου, 11:00 – 12:00, η εταιρεία Proquest διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: “Πώς η ProQuest και το Web of Science μπορούν να σας βοηθήσουν στη συγγραφή της διδακτορικής διατριβής σας”.

Πρόγραμμα:
Αξιολογήστε ορισμένες βέλτιστες πρακτικές για:

  • Επιλογή θέματος και έναρξη της έρευνάς σας
  • Διεξαγωγή αποτελεσματικής βιβλιογραφίας
  • Συγγραφή με μέγιστο αντίκτυπο
  • Προσδιορισμό και αποφυγή ορισμένων παγίδων κατά τη συγγραφή της διατριβής
  • Αξιολόγηση των επιλογών σε πηγές για τη δημοσίευση των διατριβών σας και την ενίσχυση της έρευνάς σας
  • Χρήση των λειτουργιών της ProQuest και του Web of Science για να σας βοηθήσουν στο ταξίδι της ακαδημαϊκής συγγραφής

Για να το παρακολουθήσετε χρειάζεται εγγραφή