Αγαπητά μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας,

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου, οργανώνει και προσφέρει  διαδικτυακά σεμινάρια εκπαίδευσης στην χρήση του λογισμικού ελέγχου Turnitin στην Ελληνική γλώσσα.

Σκοπός των διαδικτυακών σεμιναρίων είναι η εξοικείωση ως προς την χρήση του Turnitin και η παρουσίαση των νέων δυνατοτήτων που προσφέρει η νέα έκδοση Turnitin Feedback Studio & Originality.

Συγκεκριμένα η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει τις πιο κάτω ενότητες:

  • Ρυθμίσεις βασικών προεπιλογών του Turnitin
  • Νέα εργαλεία σχολιασμού και βαθμολόγησης
  • Πως διαβάζουμε ένα report
  • Βασικές παραδοχές για το τι κάνει το Turnitin και τι ακριβώς ανιχνεύει
  • Που «ψάχνει» το Turnitin
  • Λειτουργία AI
  • Χρήση Turnitin Draft Coach

Οι παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 31/1/2024 στις 10:00 και την Τετάρτη 7/2/2024 στις 16:00 και θα έχουν διάρκεια 45 λεπτά.

Δήλωση συμμετοχής

Στο τέλος του σεμιναρίου θα δοθεί χρόνος για ερωτήσεις.

Γραφείο Συστημάτων Βιβλιοθήκης
Email: [email protected]