Οι προγραμματισμένες εργασίες αναβάθμισης του συστήματος της Bιβλιοθήκης (15 Φεβρουαρίου από τις 14:00 έως τις 16 Φεβρουαρίου στις 15:00) ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και όλες οι σχετικές υπηρεσίες είναι πλέον σε λειτουργία!

Ευχαριστούμε για την κατανόηση και συνεργασία σας.