Η βάση αυτή αποτελεί το εθνικό αρχείο των διδακτορικών διατριβών. Περιλαμβάνει στοιχεία για διατριβές που εκπονήθηκαν στα ελληνικά πανεπιστήμια, αλλά και για μεγάλο αριθμό διατριβών που εκπονήθηκαν στο εξωτερικό απο Έλληνες διδάκτορες.
Η βάση περιλαμβάνει περίπου το 80% της συνολικής παραγωγής διδακτορικών διατριβών στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνει όλες τις διατριβές που έχουν εκπονηθεί απ’ το 1985 έως σήμερα, καθώς και το 5% των δατριβών που έχουν εκπονηθεί από το 1932 έως το 1985.
Τα στοιχεία προέρχονται από τις Γραμματείες, τα Εστιακά Σημεία Τεκμηρίωσης και τα Γραφεία Διαμεσολάβησης των ΑΕΙ, το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α, καθώς και απο τους ίδιους τους διδάκτορες.
Η γλώσσα των εγγραφών είναι η γλώσσα στην οποία εκπονήθηκε το διδακτορικό, αλλά για τους τίτλους, τις περιλήψεις και τους θεματικούς όρους υπάρχει μετάφραση στην αγγλική ή σε άλλη γλώσσα.
Η διάθεση του υλικού σε έντυπη μορφή γίνεται από την βιβλιοθήκη του ΕΚΤ.