Βιβλιογραφική βάση δεδομένων, η οποία περιέχει τίτλους τρέχουσας έκδοσης ή διανομής στη Γαλλία καθώς και τίτλους στη γαλλική που έχουν εκδοθεί εκτός Γαλλίας. Δεν περιλαμβάνει εκδόσεις που έχουν εξαντληθεί. Καλύπτει όλα τα θέματα.