Ο Τρισμέγιστος είναι μια διεπιστημονική πύλη παπυρολογικών και επιγραφικών πηγών από την Αίγυπτο και την κοιλάδα του Νείλου, περίπου μεταξύ 800 και 800 μ.Χ., που τώρα επεκτείνεται στον Αρχαίο Κόσμο γενικότερα.