• Αρχείο Κυπριακών Διδακτορικών Διατριβών
 • Διδακτορικές Διατριβές Ελληνικών Πανεπιστημίων- Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
  Πρόσβαση στο πλήρες κείμενο 13.000 ψηφιοποιημένων Διδακτορικών Διατριβών που εκπονήθηκαν στα ελληνικά πανεπιστήμια και στο εξωτερικό από Έλληνες διδάκτορες. Η πρόσβαση είναι ελεύθερη σε όλους του χρήστες του INTERNET. Το πλήρες κείμενο είναι σε μορφή εικόνας (JPEG).
 • Dissertations & Theses Database (Proquest) [IP address Πανεπιστημίου Κύπρου]
  Η Βάση παρέχει πρόσβαση στο πλήρες κείμενο στην πλειοψηφία των διδακτορικών διατριβών. Περιέχει διδακτορικά διπλώματα που απονεμήθηκαν από πανεπιστήμια της Βόρειας Αμερικής από το 1861 μέχρι σήμερα. Περιλαμβάνει επίσης στοιχεία πανεπιστημιακών μεταπτυχιακών διπλωμάτων (theses) που απονεμήθηκαν από το 1962 και μετά, καθώς και καταχωρήσεις για διδακτορικά διπλώματα βρετανικών πανεπιστημίων από το 1988 μέχρι σήμερα.
 • DART-Europe E-theses Portal
  Ευρωπαϊκή πύλη για αναζήτηση ηλεκτρονικών διατριβών. Πρόσβαση σε 828.728 ανοικτές ερευνητικές διατριβές από 619 πανεπιστήμια σε 28 ευρωπαϊκές χώρες.
 • EThOS (e-theses online services)
  Είναι η εθνική υπηρεσία διατριβών του Ηνωμένου Βασιλείου, που έχει ως στόχο την προβολή και τη διαθεσιμότητα των διδακτορικών διατριβών του Ηνωμένου Βασιλείου. Παρέχει πρόσβαση σε περισσότερες από 500.000 διδακτορικές διατριβές. Ο χρήστης μπορεί να κατεβάσει αμέσως τη διατριβή ή να παραγγείλει ένα σαρωμένο αντίγραφο γρήγορα και εύκολα.
 • Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD)
  Πρόσβαση στο πλήρες κείμενο ψηφιοποιημένων Διδακτορικών Διατριβών Πανεπιστημίων διεθνώς.
 • Open Access Theses and Dissertations
  Πηγή αναζήτησης ανοικτής πρόσβασης μεταπτυχιακών διατριβών που δημοσιεύθηκαν σε όλο τον κόσμο. Τα μεταδεδομένα (πληροφορίες για τις διατριβές) προέρχονται περισσότερα από 1000 κολλέγια, πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα.
 • Openarchives.gr
  Η μεγαλύτερη διαδικτυακή πύλη αναζήτησης και πλοήγησης σε έγκριτο ελληνικό ψηφιακό περιεχόμενο επιστήμης και πολιτισμού, η οποία αναπτύσσεται και διατηρείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης της Ελλάδας. Πραγματοποιεί ταυτόχρονη αναζήτηση σε ψηφιακές βιβλιοθήκες που περιέχουν έγγραφα όπως διπλωματικές εργασίες, διδακτορικές διατριβές ή επιστημονικές δημοσιεύσεις με ποικίλα θέματα όπως Μουσική, Οικονομικά ή market.
 • PQDT Open
  Παρέχει πρόσβαση στο πλήρες κείμενο διδακτορικών διατριβών ανοιχτής πρόσβασης και μεταπτυχιακών διατριβών χωρίς χρέωση.
 • Système universitaire de documentation
  Βιβλιογραφική βάση, η οποία περιέχει 5.000.000 εγγραφές μεταξύ των οποίων όλες οι Διδακτορικές Διατριβές της Γαλλίας, μονογραφίες, περιοδικά και άλλα