Αγαπητά μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το νέο εργαλείο Turnitin Draft Coach.

Το Turnitin Draft Coach μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την Πανεπιστημιακή Κοινότητα, ως πρόσθετη εφαρμογή στο Microsoft Word Online  (πρόσβαση μέσω της πύλης Microsoft 365), επιτρέποντας σας να κάνετε ελέγχους λογοκλοπής, κατά την διάρκεια της συγγραφής του κειμένου και πριν υποβάλλεται το τελικό κείμενο της εργασίας.

Ο οδηγός χρήσης του εργαλείου, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης – Υποστήριξη Έρευνας –  Αποτροπή λογοκλοπής.