Η Βιβλιοθήκη, μέσω του Κέντρου Διδασκαλίας και Μάθησης, διοργανώνει σεμινάρια πληροφοριακής παιδείας για τα μέλη της κοινότητας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Τα σεμινάρια αφορούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες και συλλογές της Βιβλιοθήκης και τη χρήση εργαλείων αναζήτησης, οργάνωσης, χρήσης και διαχείρισης των πληροφοριακών πηγών.