Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει μία ακόμα νέα συμφωνία μετασχηματισμού «Read and Publish» την οποία έχει υπογράψει με την Royal Society of Chemistry (https://www.rsc.org/ ). Η συμφωνία «RSC Platinum» εξασφαλίζει για το έτος 2024 την ηλεκτρονική πρόσβαση σε όλα τα περιοδικά του εκδότη, καθώς και τη δυνατότητα δημοσιεύσεων σε καθεστώς ανοικτής πρόσβασης σε όλα τα περιοδικά της RSC (hybrid και gold) με μηδενικό κόστος για τους ερευνητές της πανεπιστημιακής κοινότητας, και ιδιαίτερα του Τμήματος Χημείας.

To Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ένα από τα πρώτα ακαδημαϊκά ιδρύματα που υπογράφει την εν λόγω συμφωνία με την επικεφαλής της Royal Society of Chemistry για την Ανοικτή Πρόσβαση κα Sara Bosshart να δηλώνει ότι: “Είμαστε υπερήφανοι που υποδεχόμαστε για πρώτη φορά την Κύπρο, η οποία προστίθεται στον αυξανόμενο αριθμό χωρών με τις οποίες έχουμε συνάψει συμφωνία RSC Open Access. Η Ανοικτή Πρόσβαση βρίσκεται στον πυρήνα της αποστολής μας έτσι ώστε να βοηθήσουμε τις χημικές επιστήμες να κάνουν τον κόσμο καλύτερο και ένα κρίσιμο μέρος αυτού είναι η παροχή απεριόριστης πρόσβασης παγκοσμίως σε όλη την έρευνα αιχμής που δημοσιεύουμε”.

Άλλες συμφωνίες μετασχηματισμού/Ανοικτής Πρόσβασης (ΑΠ) με εκδότες βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης