1. Χρειάζομαι να βρω άρθρα στο θέμα μου. Πώς μπορώ να αρχίσω την έρευνά μου;

2. Γιατί πρέπει να χρησιμοποιώ άρθρα περιοδικών;

3. Πώς μπορώ να ξέρω ποια βάση δεδομένων πρέπει να  χρησιμοποιήσω;

4. Πώς μπορώ να έχω πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων; Μπορώ να τις αναζητήσω από το σπίτι;

5. Πώς μπορώ να αναζητήσω τις βάσεις δεδομένων;

Συνδυασμός όρων

Έρευνα φράσης

Σύνθετη αναζήτηση

Οι Πληροφορίες που εμφανίζονται στα αποτελέσματα μετά από μια αναζήτηση στις βάσεις δεδομένων

6. Τι πληροφορίες χρειάζομαι για να εντοπίσω ένα συγκεκριμένο άρθρο;

7.   Πώς μπορώ να πάρω το πλήρες κείμενο ενός άρθρου;

8.  Χρειάζομαι ένα άρθρο, το οποίο  δεν υπάρχει στη συλλογή της Βιβλιοθήκης. Πώς μπορώ να το
αποκτήσω;

9.  Γιατί δεν μπορώ να χρησιμοποιώ μόνο το Google ή το Google Scholar;

10.  Μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτές τις βάσεις δεδομένων για να βρω και να μεταφέρω βιβλιογραφικές αναφορές στην προσωπική μου βάση βιβλιογραφικών αναφορών στο RefWorks;     

1. Χρειάζομαι να βρω άρθρα στο θέμα μου. Πώς μπορώ να αρχίσω την έρευνά μου;

Οι βάσεις δεδομένων μπορούν να σας βοηθήσουν να εντοπίσετε άρθρα σε ένα σύνολο περιοδικών στη θεματική περιοχή που σας ενδιαφέρει. Επίσης, μπορείτε να εντοπίσετε άλλες δημοσιεύσεις όπως βιβλία, κεφάλαια βιβλίων, εκθέσεις, διατριβές, εφημερίδες, ιστοχώρους κ.ά. Εάν γνωρίζετε το θέμα σας και θέλετε να βρείτε τι  έχει γραφεί για αυτό, προσπαθήστε να αναζητήσετε τις βάσεις δεδομένων από τις θεματικές πύλες στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης.

2. Γιατί πρέπει να χρησιμοποιώ άρθρα περιοδικών;

Μέσα από τα περιοδικά μπορείτε να εντοπίσετε πληροφορίες που είναι:

 • πρόσφατες
 • ακαδημαϊκού περιεχομένου
 • έχουν γραφεί από ειδικούς στο θέμα
 • καλύπτουν το θέμα σε βάθος
 • ίσως να μην έχει δημοσιευθεί κάτι σχετικό σε βιβλίο ή άλλη δημοσίευση.

3.    Πώς μπορώ να ξέρω ποια βάση  δεδομένων πρέπει να χρησιμοποιήσω;

Οι βάσεις δεδομένων στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης είναι οργανωμένες σε θεματικές πύλες. Επιλέξετε τη θεματική πύλη που σας ενδιαφέρει και βρείτε όλες τις σχετικές βάσεις δεδομένων με  το θέμα  σας.

4.     Πώς μπορώ να έχω πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων; Μπορώ να τις αναζητήσω από το σπίτι;

Οι βάσεις δεδομένων είναι διαθέσιμες μέσω της ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης και δικαίωμα πρόσβασης έχουν οι χρήστες που είναι συνδεδεμένοι με το δίκτυο του Πανεπιστημίου.

Μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανεξάρτητα από τη φυσική και δικτυακή τους θέση (π.χ. από το σπίτι), μπορούν να έχουν πρόσβαση στις  βάσεις δεδομένων καθώς και σε όλες τις ηλεκτρονικές πηγές και υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης μέσω της υπηρεσίας OpenAthens.

Για διευκρινίσεις και σχετικές πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Στήριξης της Υπηρεσίας Πληροφορικών Συστημάτων, τηλ. 22894444, email: [email protected].

5.    Πώς μπορώ να αναζητήσω τις βάσεις δεδομένων;

Εκ πρώτης όψεως όλες οι βάσεις ίσως να φαίνονται ότι διαφέρουν μεταξύ τους, όμως συνήθως έχουν κοινά χαρακτηριστικά, τα οποία μπορούν να σας βοηθήσουν στην έρευνα σας. Συνήθως υπάρχει επιλογή απλής αναζήτησης ή σύνθετης αναζήτησης, η οποία δίνει περισσότερες επιλογές αναζήτησης. Οι περισσότερες βάσεις δεδομένων έχουν τις δικές τους σελίδες βοήθειας.

Πριν αρχίσετε την έρευνά σας,

 • σχεδιάστε την αναζήτησή σας,
 • σκεφτείτε το θέμα σας

Δεν είναι εύκολο να αναζητήσετε τις ηλεκτρονικές πηγές χρησιμοποιώντας στο πεδίο αναζήτησης ολόκληρες προτάσεις. Θα πρέπει να προσδιορίσετε το θέμα σας με λέξεις κλειδιά ή φράσεις.

Αρχίστε να σκέφτεστε το θέμα σας και δώστε το με όρους αναζήτησης (λέξεις κλειδιά), δηλαδή

 • κάνετε έναν κατάλογο με σχετικές λέξεις κλειδιά ή φράσεις
 • σκεφτείτε τους ευρύτερους / στενότερους / σχετικούς όρους για αυτούς
 • δοκιμάστε συνώνυμα / εναλλακτικούς όρους , ένας θησαυρός θα σας βοηθήσει (μερικές βάσεις δεδομένων έχουν δικό τους θησαυρό).

 Συνδυασμός όρων

χρησιμοποιήστε το and  για να συνδυάσετε όρους για να περιορίσουν την αναζήτησή σας,
π.χ. television and  violence, θα βρείτε όλες τις αναφορές που περιέχουν και τους δύο όρους.

Χρησιμοποιήστε το or  για αναζήτηση εναλλακτικών όρων για να
διευρύνετε την αναζήτησή σας,
π.χ. television or  violence, θα βρείτε αναφορές που περιέχουν είτε τον ένα είτε τον άλλον, είτε και τους δύο όρους.

Χρησιμοποιήστε το not  για να αποκλείσετε έναν όρο μη σχετικό με την έρευνα σας,
π.χ. television not  violence,
θα βρείτε αναφορές που περιέχουν τον όρο television και δεν περιέχουν τον όρο violence.

Έρευνα φράσης

 • Εάν ψάχνετε μια συγκεκριμένη φράση, βάλτε τη φράση σε εισαγωγικά “ ”
  π.χ. η “discovery education”
  θα βρείτε όλες τις αναφορές όπου το discovery education γράφεται ως φράση.

Σύνθετη αναζήτηση

 • Χρησιμοποιήστε το αστεράκι *, σύμβολο αποκοπής, το οποίο προστίθεται στη ρίζα μιας λέξης για αναζήτηση εναλλακτικών καταλήξεων,
  π.χ. sociali*
  Θα βρείτε αναφορές που περιέχουν τις λέξεις socialist, socialite, socialistic, sociality, κλπ.
 • Χρησιμοποιήστε το ? για να αντικαταστήσετε ένα χαρακτήρα μιας λέξης,
  π.χ. sociali?ation
  θα βρείτε αναφορές που περιέχουν τις λέξεις socialization ή socialisation.
 • Χρησιμοποιήστε τις παρενθέσεις για να συνδυάσετε πολλαπλούς όρους,
  π.χ. children and (abuse or violence)
  στα αποτελέσματα της αναζήτησης θα βρείτε αναφορές που περιέχουν τις λέξεις children and abuse, children and violence, children and abuse and violence.

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται, στα αποτελέσματα μετά από μια αναζήτηση στις βάσεις δεδομένων  είναι:

 • τίτλος άρθρου  (title)
 • Συγγραφέας (author)
 • τίτλος περιοδικού (source ή Journal name)
 • αριθμός τόμου  (volume)
 • Αριθμός τεύχους (issue)
 • αριθμός σελίδων (p.)
 • έτος δημοσίευσης (year)
 • μερικές φορές υπάρχει  μικρή περίληψη (abstract) του άρθρου
 • μερικές φορές υπάρχει το πλήρες κείμενο (full text) του άρθρου

6.   Τι  πληροφορίες χρειάζομαι για να εντοπίσω  ένα συγκεκριμένο άρθρο;

 • Απαραίτητες πληροφορίες για να εντοπίσετε ένα άρθρο είναι:
 • τίτλος περιοδικού  (source ή Journal name)
 • έτος δημοσίευσης (year)
 • αριθμός τόμου (volume)
 • αριθμός τεύχους  (issue)
 • αριθμός σελίδων (p.)

7.    Πώς μπορώ να πάρω το πλήρες κείμενο ενός άρθρου;

Οι  περισσότερες από τις βάσεις δεδομένων παρέχουν  πρόσβαση στο πλήρες κείμενο των άρθρων, ενώ πολλές φορές παρέχουν μια μικρή περίληψη (abstract) των άρθρων  χωρίς να δίνουν το πλήρες κείμενο.

Εάν θέλετε να βρείτε ένα συγκεκριμένο άρθρο και έχετε όλα τα στοιχεία του άρθρου (τίτλο περιοδικού, αριθμό τόμου, αριθμό σελίδων, κτλ.), αναζητήστε τον τίτλο του περιοδικού (όχι τον τίτλο του άρθρου), στο οποίο είναι δημοσιευμένο το άρθρο, στον κατάλογο των ηλεκτρονικών περιοδικών μέσα από την ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης. Αφού το εντοπίσετε επιλέξτε και πατήστε τον σύνδεσμο πρόσβασης που περιλαμβάνει τη χρονολογία που έχει δημοσιευθεί το άρθρο που αναζητάτε.

Εάν το άρθρο που αναζητάτε δεν παρέχεται σε ηλεκτρονική μορφή, τότε αναζητήστε το στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης με τον τίτλο του περιοδικού (όχι τον τίτλο του άρθρου), στο οποίο είναι δημοσιευμένο το άρθρο, για να δείτε αν αυτό είναι διαθέσιμο στην έντυπη συλλογή περιοδικών της Βιβλιοθήκης. Αφού εντοπίσετε τον τίτλο του περιοδικού πατήστε πάνω σε αυτό για να δείτε τα τεύχη του περιοδικού που η Βιβλιοθήκη διαθέτει και τη θέση τους στο ράφι.

8.    Χρειάζομαι  ένα άρθρο, το οποίο δεν υπάρχει στη  συλλογή της Βιβλιοθήκης. Πώς μπορώ να το αποκτήσω;

Εάν το περιοδικό, στο οποίο έχει δημοσιευθεί το άρθρο δεν υπάρχει στη συλλογή της Βιβλιοθήκης (ηλεκτρονική ή έντυπη), μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο του άρθρου μέσω της Υπηρεσίας Διαδανεισμού.

9.    Γιατί δεν μπορώ να χρησιμοποιώ μόνο το Google ή το Google Scholar;

Οποιοσδήποτε μπορεί να δημιουργήσει ιστοσελίδα και να την καταστήσει διαθέσιμη στο διαδίκτυο. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός δισεκατομμυρίων πληροφοριών στο διαδίκτυο, όμως είναι δύσκολο να ανακτήσετε αξιόπιστες πληροφορίες.

Το Google θα σας βοηθήσει να ψάξετε το διαδίκτυο και να βρείτε χιλιάδες αποτελέσματα που μπορεί να μην είναι σημαντικά για την ακαδημαϊκή σας έρευνα.

Όταν χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο για τις μελέτες σας, πρέπει να  είστε προσεκτικοί στην επιλογή των ιστοσελίδων που επιλέγετε και να τις αξιολογείτε σωστά.

Μια αναζήτηση στο Google, φυσικά, μπορεί να σας δώσει τα βιβλιογραφικά στοιχεία των άρθρων που αναζητάτε, χωρίς να σας παρέχει πρόσβαση στο πλήρες κείμενο. Σε αυτήν την περίπτωση, ελέγξτε τον κατάλογο των ηλεκτρονικών περιοδικών της Βιβλιοθήκης για να δείτε εάν το συγκεκριμένο περιοδικό υπάρχει  στη συλλογή των ηλεκτρονικών περιοδικών της Βιβλιοθήκης, αν δεν υπάρχει, τότε αναζητήστε το στην έντυπη συλλογή στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης.

Το Google Scholar θεωρείται σημαντικό εργαλείο για τη διεπιστημονική έρευνα, γιατί σας  παρέχει τη δυνατότητα να αναζητήσετε υλικό από πολλές βάσεις δεδομένων, ηλεκτρονικά περιοδικά, ακαδημαϊκά αποθετήρια και άλλες πηγές, εντούτοις δεν δηλώνει ποιες πηγές συμπεριλαμβάνει ή πόσο συχνά ενημερώνεται.

Πολλές φορές η Βιβλιοθήκη μπορεί να παρέχει πρόσβαση στο πλήρες κείμενο των άρθρων από άλλη πηγή από αυτή που δίνει το Google Scholar έξω από το δίκτυο του Πανεπιστημίου και έτσι ο σύνδεσμος που οδηγεί στο πλήρες κείμενο του άρθρου δεν σας αναγνωρίζει ως μέλος του δικτύου του  Πανεπιστημίου. Το κοινό αποτέλεσμα σε καθεμία περίπτωση είναι ότι, ο προμηθευτής ζητά από εσάς να πληρώσετε για να έχετε πρόσβαση στο πλήρες κείμενο του άρθρου ή δε σας παρέχει πρόσβαση.

Το Google Scholar, μπορεί να σας βοηθήσει στις αρχικές και ευρείες αναζητήσεις σας, όμως οι συγκεκριμένες σε βάθος αναζητήσεις θα πρέπει  γίνουν στις συγκεκριμένες βάσεις δεδομένων, τις οποίες να βρείτε στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης.

10.    Μπορώ να χρησιμοποιήσω τις βάσεις δεδομένων για να βρω και να μεταφέρω βιβλιογραφικές αναφορές στην προσωπική μου βάση βιβλιογραφικών αναφορών στο RefWorks;

Σχεδόν όλες οι βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων παρέχουν τη δυνατότητα μεταφοράς βιβλιογραφικών στοιχειών στην προσωπική σας βάση βιβλιογραφικών αναφορών στο RefWorks.

Το RefWorks είναι ένα εργαλείο οργάνωσης και διαχείρισης βιβλιογραφίας, που μπορεί να βοηθήσει τον καθένα.  Παρέχει την δυνατότητα δημιουργίας προσωπικής βάσης δεδομένων, εισάγοντας βιβλιογραφικές αναφορές απευθείας είτε από δικτυακές βάσεις βιβλιογραφικών δεδομένων, είτε από κατάλληλα ηλεκτρονικά αρχεία κειμένου, είτε πληκτρολογώντας τα βιβλιογραφικά στοιχεία. Επίσης επιτρέπει τη μορφοποίηση των αναφορών αυτών (MLA, APA, Chicago Manual of Style, Turabian, κ.α.) και χρήσης τους για την δημιουργία βιβλιογραφιών σε επιστημονικά συγγράμματα, άρθρα, εργασίες κλπ.

ΟΤΑΝ ΚΑΝΕΤΕ ΧΡΗΣΗ ΣΚΕΨΕΩΝ Η ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ Η ΑΔΗΜΟΣΙΕΥΤΑ ΕΡΓΑ ΑΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΠΡΕΠΕΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΗΓΕΣ, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ Η ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ

Αναζήτηση άρθρων