Η συλλογή έντυπων αρχαιολογικών βιβλίων και περιοδικών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας στεγάζεται στο κτήριο της Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας (ΕΜΑ), στην οδό Γλάδστωνος στο κέντρο της Λευκωσίας.

Η συλλογή αναπτύσσεται από το ακαδημαϊκό προσωπικό της Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας και βασίζεται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Τμήματος και τις ερευνητικές δραστηριότητες του προσωπικού, αλλά και στις εξελίξεις στον τομέα της Αρχαιολογίας. Η συλλογή περιέχει περίπου 15.500 τίτλους έντυπων βιβλίων, 5.500 ανάτυπα και 75 συνδρομές σε έντυπες περιοδικές εκδόσεις, όπως και σχετικό οπτικοακουστικό υλικό (π.χ. DVD).

Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί μόνο ως αναγνωστήριο και το υλικό της δεν τυγχάνει δανεισμού. Στον χώρο υπάρχουν ηλεκτρονικοί υπολογιστές, με παροχή πρόσβασης σε όλες τις ηλεκτρονικές πηγές και υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου. Επίσης, διατίθενται μηχανήματα για φωτοτυπίες / σάρωση, που λειτουργούν με την Πανεπιστημιακή Κάρτα