Ποιοι είμαστε;

Το αποθετήριο «ΛΗΚΥΘΟΣ» (Λημματολόγιο Ηλεκτρονικών ΚΥπριακών Θεματικά Οργανωμένων Συλλογών) είναι η υποδομή φιλοξενίας των ψηφιακών συλλογών της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου (ΒΠΚ). Περιλαμβάνει ψηφιοποιημένο ή ψηφιακά παραγόμενο υλικό που καλύπτει θεματικές ενότητες όπως η Αρχαιολογία, η Αρχιτεκτονική, η Βιβλιοθηκονομία και Επιστήμη της Πληροφόρησης, η Ιστορία, η Πολιτική και η Φιλολογία. Συμπεριλαμβάνει επίσης την ψηφιακή μορφή μέρους του σπάνιου υλικού και των παλαίτυπων της ΒΠΚ. Την διαχείριση του αποθετηρίου ΛΗΚΥΘΟΣ έχει το Γραφείο Ψηφιοποίησης και Αρχείων σε συνεργασία με το Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφόρησης & Ανάπτυξης Εφαρμογών για τεχνικά θέματα της ΒΠΚ.

Τι πληροφορίες συλλέγουμε για εσάς;

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την επικοινωνία μαζί σας, και συγκεκριμένα: ονοματεπώνυμο και ηλεκτρονική διεύθυνση. Η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) χρησιμοποιείται ως το μοναδικό σας αναγνωριστικό στο σύστημα. Χρησιμοποιείται με σκοπό την επικοινωνία μαζί σας για διαχειριστικούς σκοπούς (όπως ορισμός ή επαναφορά κωδικού πρόσβασης, απάντηση σε αιτήματα που κάνετε στο σύστημα κ.λπ.).

Γιατί συλλέγουμε πληροφορίες για εσάς;

Το κάνουμε αυτό για λειτουργικούς και εσωτερικούς στατιστικούς σκοπούς.

Μοιραζόμαστε αυτές τις πληροφορίες με τρίτους;

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται δεν μοιράζονται με τρίτους.

Πόσο καιρό αποθηκεύουμε πληροφορίες για εσάς;

Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται για όσο χρόνο υπάρχει η ανάγκη πραγματοποίησης ενεργειών.

Μπορεί κάποιος/α να ζητήσει να διαγράφουν όλες οι πληροφορίες που τον/την αφορούν;

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους διαχειριστές του συστήματος στο [email protected] για διαγραφή των πληροφοριών που σας αφορούν.

Μπορώ να σας ρωτήσω ποιες πληροφορίες γνωρίζετε για μένα;

Ναι, για αυτό το σκοπό παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους διαχειριστές στο [email protected].

Πού αποθηκεύονται οι πληροφορίες μου και ποιος έχει πρόσβαση σε αυτές;

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχει μόνο το προσωπικό της Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση της επεξεργασίας σύμφωνα με την αρχή «ανάγκη να γνωρίζω». Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να έχει επίσης το προσωπικό των εξωτερικών συνεργατών που είναι επιφορτισμένο με τις δοκιμές διαδικτυακών υπηρεσιών για λογαριασμό της Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου. Τα στοιχεία που συλλέγουμε δεν κοινοποιούνται σε τρίτους, παρά μόνο στον βαθμό και για τον σκοπό που ενδεχομένως μας επιβάλλει ο νόμος.