Στις 30/06/2023 τερματίζεται η χρήση της παλαιότερης έκδοσης του εργαλείου βιβλιογραφίας RefWorks (έκδοση legacy RefWorks”). Όλοι οι χρήστες που χρησιμοποιούν την παλαιότερη έκδοση και επιθυμούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το εργαλείο, θα πρέπει να μεταφερθούν στη νέα και αναβαθμισμένη του έκδοση. Τονίζεται ότι, μετά από αυτήν την ημερομηνία, δεν θα είναι πλέον εφικτή η πρόσβαση στους λογαριασμούς που δημιουργήθηκαν μέσω της παλαιότερης έκδοσης και το αρχείο που θα παραμείνει σε αυτούς (πχ. αναφορές, φάκελοι, βιβλιογραφικά πρότυπα κτλ.) χωρίς να έχει μεταφερθεί στη νέα έκδοση, θα διαγραφεί.

Ως εκ τούτου, για αποφυγή της απώλειας των βιβλιογραφικών δεδομένων του αρχείου σας, θα πρέπει να συνδεθείτε έγκαιρα στον υφιστάμενο σας λογαριασμό και χρησιμοποιώντας το σχετικό σύνδεσμο (Upgrade to the latest RefWorks version) που έχει ήδη προστεθεί στο πάνω-αριστερό μέρος της οθόνης σας (δείτε πιο κάτω σχετική εικόνα) να δημιουργήσετε νέο λογαριασμό στη νέα έκδοση του εργαλείου. Ακολουθώντας όλα τα βήματα που θα απαιτηθούν, θα δημιουργηθεί αρχικά ο νέος σας λογαριασμός και ταυτόχρονα θα  μεταφερθεί σε αυτόν και όλο το αρχείο (αναφορές, φάκελοι κτλ.) που είχατε αποθηκευμένο στον προηγούμενο σας λογαριασμό. Μετά την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας θα πρέπει πλέον να χρησιμοποιείτε το νέο σας λογαριασμό μόνο μέσω της νέας έκδοσης του εργαλείου, στον οποίο θα συνδέεστε είτε μέσω της ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου, είτε απευθείας πατώντας εδώ.
Σημειώνεται ότι για τη δημιουργία  του νέου σας λογαριασμού είναι υποχρεωτική η χρήση της πανεπιστημιακής σας ηλεκτρονικής διεύθυνσης (email).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία νέου λογαριασμού και τη μεταφορά του αρχείου σας μπορείτε να βρείτε και στον πιο κάτω σύνδεσμο που μας προωθήθηκε από την προμηθεύτρια εταιρεία.

Upgrading from Legacy RefWorks to RefWorks (User) guide