Στο διαδίκτυο υπάρχουν πολλές ηλεκτρονικές πηγές, όπως βιβλία, άρθρα, διδακτορικές διατριβές, και πολλά άλλα, με ακαδημαϊκό περιεχόμενο, οι οποίες διατίθενται δωρεάν χωρίς περιοσμούς. Πιο κάτω είναι μια επιλογή από αξιόπιστες πηγές ανοιχτής πρόσβασης.

Μηχανές αναζήτησης δημοσιεύσεων ανοιχτής πρόσβασης: βιβλία, περιοδικά, άρθρα, κεφάλαια από βιβλία, διατριβές κ.ά.

 • BASE – Μία από τις μεγαλύτερες ακαδημαϊκές μηχανές αναζήτησης, περίπου 60% του περιεχομένου της είναι ανοιχτής πρόσβασης.
 • CENSUS of Modern Greek Literature (The) :  a bibliography for the English-speaking world – Πρόκειται για ένα διεθνές έργο, το οποίο παρέχει αναφορές σε όλες τις αγγλόγλωσσες μεταφράσεις της νέας ελληνικής λογοτεχνίας και σε όλες τις αγγλόγλωσσες μελέτες για θέματα της νέας ελληνικής λογοτεχνίας, από τον 12o αιώνα έως σήμερα.
 • CORE – Συγκεντρώνει όλες τις επιστημονικές δημοσιεύσεις ανοιχτής πρόσβασης από αποθετήρια και περιοδικά παγκοσμίως.
 • Digital Library of the Commons – Πύλη προς τη διεθνή βιβλιογραφία. Παρέχει δωρεάν και ανοιχτή πρόσβαση σε άρθρα πλήρους κειμένου και διατριβές.
 • Dimensions – Περιέχει περισσότερες από 100 εκατομμύρια δημοσιεύσεις, από άρθρα επιστημονικών περιοδικών, βιβλία, κεφάλαια βιβλίων, προδημοσιεύσεις και πρακτικά συνεδρίων. Όλες οι δημοσιεύσεις συνδέονται με πάνω από 1 δισεκατομμύριο αναφορές, χρηματοδοτήσεις, σύνολα δεδομένων, κλινικές δοκιμές, διπλώματα ευρεσιτεχνίας και έγγραφα πολιτικής.
 • 1findr – Προσφέρει άμεση πρόσβαση στο πλήρες κείμενο σε 30+ εκατομύρια δωρεάν ερευνητικά άρθρα έγκριτων περιοδικών.
 • F1000 Research OA platform – Πλατφόρμα ανοιχτής πρόσβασης ερευνητικών δημοσιεύσεων για τις επιστήμες, η  οποία παρέχει ταχεία δημοσίευση άρθρων και άλλων αποτελεσμάτων έρευνας.
 • Knowledge Unlatched – Καθιστά το ακαδημαϊκό περιεχόμενο ελεύθερα διαθέσιμο σε όλους και συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της υποδομής Open Access (OA).
 • MDPI
 • OpenAire – Περιλαμβάνει δημοσιεύσεις και συλλογές επιστημονικών δεδομένων που προκύπτουν από ευρωπαϊκά έργα, διασφαλίζοντας την ευρεία διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων παγκοσμίως. Είναι μία από τις μεγαλύτερες συλλογές ανοικτής πρόσβασης.
 • Open Humanities Press – Πρόσβαση σε επιστημονικά περιοδικά και βιβλία στις ανθρωπιστικές επιστήμες που δημοσιεύθηκαν από το OHP.
 • Open Knowledge (OKR) – Είναι το επίσημο αποθετήριο ανοιχτής πρόσβασης της Παγκόσμιας Τράπεζας (World Bank).
 • Openarchives.gr – Η μεγαλύτερη διαδικτυακή πύλη αναζήτησης και πλοήγησης σε έγκριτο ελληνικό ψηφιακό περιεχόμενο επιστήμης και πολιτισμού, η οποία αναπτύσσεται και διατηρείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης της Ελλάδας.
 • OpenDOAR – The Directory of Open Access Repositories – Διεθνής κατάλογος αποθετηρίων ανοιχτής πρόσβαση, που παρέχουν δωρεάν πρόσβαση σε ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις και πηγές.
 • UCL Press – Ξεκίνησε το 2015 και είναι ο πρώτος πανεπιστημιακός εκδότης ανοιχτής πρόσβασης στο Ηνωμένο Βασίλειο που εκδίδει βιβλία και περιοδικά.

Περιοδικά

 • Directory of Open Access Journals DOAJ – Ηλεκτρονικός κατάλογος που ευρετηριάζει και παρέχει πρόσβαση σε έγκριτα περιοδικά, ανοιχτής πρόσβασης.
 • JURN.org – Αναζητήστε εκατομμύρια δωρεάν ακαδημαϊκά άρθρα, κεφάλαια βιβλίων και διατριβές.
 • Open Edition Journals – Πύλη ψηφιακών πηγών για τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες.
 • Open Library of Humanities (OLH) – Παρέχει πρόσβαση σε έγκριτα ακαδημαϊκά περιοδικά, ανοιχτής πρόσβασης, από όλους τους κλάδους των ανθρωπιστικών επιστημών.
 • Paperity – Απεριόριστη πρόσβαση σε χιλιάδες περιοδικά από εκατοντάδες κλάδους.
 • PLOS: Public Library of Science – Ανοιχτή πρόσβαση σε περιδικά ιατρικής, τεχνολογίας και μηχανικής.
 • PubMed Central PMC – δωρεάν πρόσβαση στο πλήρες κείμενο περιοδικών βιοϊατρικής και επιστημών ζωής στην Εθνική Βιβλιοθήκη Ιατρικής των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας των ΗΠΑ (NIH / NLM).
 • Scientific Research Publishing (SCIRP) – Είναι ένας από τους μεγαλύτερους εκδότες περιοδικών ανοικτής πρόσβασης. Δημοσιεύει περισσότερα από 200 έγκριτα ακαδημαϊκά περιοδικά ανοιχτής πρόσβασης, διαδικτυακά, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ακαδημαϊκών κλάδων.
 • SSRN – Social Science Research Network
 • Wellcome Open Research – Χρήσιμο για τις ιατρικές επιστήμες. Η πλατφόρμα έχει αναπτυχθεί ειδικά για ερευνητές που χρηματοδοτούνται από το Wellcome για να δημοσιεύουν γρήγορα την έρευνά τους.

Βιβλία

Ηχητικά Βιβλία

 • Librivox – Συλλογή ηχητικών βιβλίων ανοιχτής πρόσβασης.

Διδακτορικές και μεταπτυχιακές διατριβές