Η Ιστοσελίδα μας

Μέσα από την ιστοσελίδα μας μπορείτε να ενημερωθείτε για το ωράριο, τις υπηρεσίες μας και να έχετε  πρόσβαση σε χιλιάδες ηλεκτρονικές πηγές.

Πανεπιστημιακή κάρτα

Η πανεπιστημιακή ταυτότητα είναι το κλειδί σας για τη Βιβλιοθήκη. Χρησιμοποιήστε την κάρτα σας για πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη, για δανεισμό, για τη χρήση εκτυπωτικών μηχανημάτων (φωτοτύπηση, εκτύπωση, σάρωση) και τη χρήση των Θυρίδων Φύλαξης προσωπικών αντικειμένων .

Έκδοση πανεπιστημιακής κάρτας

Όνομα χρήστη (Username) και κωδικός πρόσβασής σας (Password) Πανεπιστημίου

Συνδεθείτε με το λογαριασμό σας «Η βιβλιοθήκη μου» για να δείτε τα βιβλία που έχετε δανεισμένα, το ιστορικό των δανεισμών σας, τα προσωπικά σας στοιχεία, να κάνετε ανανέωση δανεισμού, κράτηση δανεισμένου υλικού κ.ά. Μπορείτε, επίσης, να αποκτήσετε απομακρυσμένη πρόσβαση σε επιστημονικές πηγές, βάσεις δεδομένων της Bιβλιοθήκης μέσω του OpenAthens, καθώς και με σύνδεση στο Wi-Fi εντός των χώρων της Βιβλιοθήκης και του Πανεπιστημίου γενικότερα.

Επιπλέον μπορείτε να κάνετε πληρωμή οφειλών προς τη Βιβλιοθήκη που ίσως να έχουν προκύψει από ληξιπρόθεσμη επιστροφή υλικού κ.ά.

Βελτιώστε τις δεξιότητες αναζήτησης

Η Βιβλιοθήκη οργανώνει διαδικτυακά εκπαιδευτικά σεμινάρια που μπορούν να σας βοηθήσουν να βελτιώσετε τις δεξιότητες αναζήτησης και αξιοποίησης των διαθέσιμων πηγών πληροφόρησης έντυπων και ηλεκτρονικών.

Βιβλιογραφία & Πρότυπα

Όταν γράφετε μια εργασία, θα πρέπει να αναφέρετε όλες τις πηγές που χρησιμοποιείτε.

Μάθετε περισσότερα για τις βιβλιογραφικές αναφορές

Μάθετε για την αποφυγή της λογοκλοπής

Τι μπορείτε να δανειστείτε

Μπορείτε να δανειστείτε οποιοδήποτε υλικό από τη Βιβλιοθήκη, υπό τον όρο ότι δεν φέρει το κόκκινο στρογγυλό αυτοκόλλητο, το οποίο δηλώνει ότι το συγκεκριμένο δεν δανείζεται, π.χ. βιβλία αναφοράς.

Περισσότερα για το δανεισμό

Επιστροφή δανεισμένου υλικού

Η επιστροφή του υλικού μπορεί να γίνει από το χρήστη 24/7 στο Σταθμό Αυτόματης Επιστροφής Υλικού, που βρίσκεται δίπλα στην είσοδο της Βιβλιοθήκης ή κατά τις ώρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης στο Γραφείο Δανεισμού και Εξυπηρέτησης (ισόγειο).

Περισσότερα για την επιστροφή υλικού

Προτρέπονται όλοι οι χρήστες να χρησιμοποιούν τους σταθμούς αυτοεξυπηρέτησης για δανεισμό και επιστροφή βιβλίων.

Φωτοτύπηση/ Εκτύπωση

Η Βιβλιοθήκη, διαθέτει πολυμηχανήματα, τα οποία αναγνωρίζουν την πανεπιστημιακή σας ταυτότητα  για φωτοτύπηση, εκτύπωση και σάρωση στο πλαίσιο του ενιαίου συστήματος του ΠΚ με το ίδιο όριο μονάδων. Περισσότερες πληροφορίες για το σύστημα  μπορείτε να βρείτε εδώ.

On-Line Ανανέωση ορίου εκτύπωσης

Για την πίστωση της πανεπιστημιακής σας ταυτότητας, επισκεφτείτε τον σύνδεσμο http://www.ucy.ac.cy/epayments.
Για περισσότερες πληροφορίες για την “On-Line Ανανέωση του ορίου εκτύπωσης”, ακολουθήστε τις οδηγίες στον Οδηγό για On-Line Ανανέωση Ορίου Εκτύπωσης.

Ασύρματη σύνδεση με το διαδίκτυο (Wi-Fi) εντός του πανεπιστημιακού χώρου – ucywifi

Ακολουθήστε τις οδηγίες της Υπηρεσίας Πληροφορικών Συστημάτων ΠΚ στο σύνδεσμο “Ασύρματη σύνδεση με το διαδίκτυο (Wi-Fi)” για να ενωθείτε με το ucywifi.

OpenAthens – Υπηρεσία απομακρυσμένης πρόσβασης

Εάν βρίσκεστε εκτός τους πανεπιστημιακού χώρου, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές της Βιβλιοθήκης αφού συνδεθείτε με το πανεπιστημιακό δίκτυο μέσω της υπηρεσίας OpenAthens.