Συμφωνίες Ανοικτής Πρόσβασης (ΑΠ) με εκδότες – Transformative Deals /Read and Publish Agreements

Η Κοινοπραξία Κυπριακών Βιβλιοθηκών/ Cyprus Libraries Consortium (ΚΚυΒ/CLC), στην οποία συμμετέχει και η Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, προχώρησε σε συμφωνίες μετασχηματισμού (Τransformative Agreements), τύπου “Read & Publish”, με τους πιο κάτω εκδότες:

 • ACM (Association for Computing Machinery) – περισσότερες πληροφορίες για τους επιμέρους όρους δημοσίευσης στην ιστοσελίδα της ΚΚυΒ
 • ACS (American Chemical Society) – περισσότερες πληροφορίες για τους επιμέρους όρους δημοσίευσης στην ιστοσελίδα της ΚΚυΒ
 • CUP (Cambridge University Press) – περισσότερες πληροφορίες για τους επιμέρους όρους δημοσίευσης στην ιστοσελίδα της ΚΚυΒ
 • Emerald – περισσότερες πληροφορίες για τους επιμέρους όρους δημοσίευσης στην ιστοσελίδα της ΚΚυΒ
 • OUP (Oxford University Press) – περισσότερες πληροφορίες για τους επιμέρους όρους δημοσίευσης στην ιστοσελίδα της ΚΚυΒ
 • Sage – περισσότερες πληροφορίες για τους επιμέρους όρους δημοσίευσης στην ιστοσελίδα της ΚΚυΒ
 • SPRINGERNATURE – περισσότερες πληροφορίες για τους επιμέρους όρους δημοσίευσης στην ιστοσελίδα της ΚΚυΒ – Καινούρια συμφωνία από 15/5/2023
 • Taylor & Francis – περισσότερες πληροφορίες για τους επιμέρους όρους δημοσίευσης στην ιστοσελίδα της ΚΚυΒ.
 • Wiley – περισσότερες πληροφορίες για τους επιμέρους όρους δημοσίευσης στην ιστοσελίδα της ΚΚυΒ

Οι περισσότερες από τις πιο πάνω συμφωνίες αφορούν τη δημοσίευση άρθρων σε καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης (ΑΠ) με πλήρη απαλλαγή του τέλους χρέωσης (APC – Article Processing Charge) για όλα τα συνεργαζόμενα ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κύπρου, μέχρι ενός ορισμένου αριθμού δημοσιεύσεων ανά εκδότη και με συγκεκριμένους όρους. Πιο συγκεκριμένα:

 • Προκειμένου να γίνει αποδεκτό το αίτημα για δημοσίευση σε καθεστώς ΑΠ, θα πρέπει ο συγγραφέας να ανήκει στην κοινότητα των μελών της ΚΚυΒ και συστήνεται η υποβολή να γίνεται με τον ιδρυματικό ηλεκτρονικό λογαριασμό ταχυδρομείου του συγγραφέα.
 • Η αξιοποίηση της εν λόγω δυνατότητας δεν συστήνεται σε περιπτώσεις όπου το κόστος δημοσίευσης σε ΑΠ καλύπτεται από ευρωπαϊκή ή άλλη χρηματοδότηση, ως επιλέξιμη δαπάνη.
 • Αποδεκτές για δημοσίευση σε καθεστώς ΑΠ, θα γίνονται οι πρώτες χρονολογικά δημοσιεύσεις, βάσει της ημερομηνίας αποδοχής του άρθρου από τον εκδότη (Date accepted), ανεξαρτήτως του Ιδρύματος (μέλους της ΚΚυΒ) που προέρχεται ο κύριος συγγραφέας (corresponding author).
 • Στην παρούσα φάση, όλες οι συμφωνίες στηρίζουν τη δημοσίευση μόνο σε επιστημονικά ηλεκτρονικά περιοδικά. Πιο συγκεκριμένα οι πλείστες από αυτές αφορούν τα υβριδικά (hybrid) ηλεκτρονικά περιοδικά των εκδοτών.
 • Συστήνεται η προσεκτική ανάγνωση των όρων που προβλέπονται από κάθε εκδότη, καθώς η κάθε συμφωνία πιθανόν να προϋποθέτει διαφορετικούς όρους δημοσίευσης.

Επισημαίνεται επίσης, ότι κατόπιν προγενέστερων συμφωνιών, ερευνητές του Πανεπιστημίου Κύπρου έχουν τη δυνατότητα δημοσίευσης σε καθεστώς ΑΠ, με μειωμένο ή μηδενικό κόστος, με τους παρακάτω εκδότες:

BIOMED Central 50% έκπτωση στο κόστος δημοσίευσης σε καθεστώς ΑΠ
Royal Society of Chemistry Δωρεάν δημοσιεύσεις σε καθεστώς ΑΠ σε hybrid και gold περιοδικά, για το 2024
Guide to publishing open access with RSC Platinum
The Company of Biologists δωρεάν δημοσιεύσεις σε καθεστώς ΑΠ
Open Access Publishers δωρεάν ebook downloads και μειωμένες τιμές βιβλίων (ebook downloads and discounted prices for all our titles)
MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute) 10% έκπτωση στο κόστος δημοσίευσης σε καθεστώς ΑΠ

 

Για τους επιμέρους όρους δημοσίευσης ανά εκδότη ή και περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την κα Μαριάννα Εμμανουήλ